Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

22 listopada 2018 / Warszawa

1095 zł netto od 25 września do 26 października

1395 zł netto od 27 października do 22 listopada

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
 / 22 listopada 2018 / Warszawa  / 1095 zł netto Zarejestruj się

Cel

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli wszystkich podmiotów, które może objąć projektowana w Ministerstwie Sprawiedliwości nowa ustawa o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Są nimi nie tylko wszystkie spółki prawa handlowego, ale także stowarzyszenia czy fundacje. Prowadzący warsztat kompleksowo omówią wszystkie zagadnienia związane z podstawami odpowiedzialnością karną podmiotów zbiorowych, nakładanymi na nie sankcjami i trybem postępowania. Omówione także zostaną obowiązki z zakresu compliance, jakie na podmioty zbiorowe nakłada projekt ustawy. Obok części wykładowej, częścią wydarzenia będą warsztaty, w trakcie których uczestnicy będą mogli skonfrontować się z rzeczywistymi zdarzeniami i ryzykami, jakie niesie za sobą projektowana regulacja.

Podczas warsztatu omówione zostaną w szczególności:

 • Podstawy odpowiedzialności podmiotu zbiorowego
 • Kary, środki karne, tryb postępowania – jak skazać podmiot zbiorowy?
 • Compliance a odpowiedzialność podmiotu zbiorowego – jak jej uniknąć i jakie regulacje należy wprowadzić?


Kara dla firmy nawet bez wykrycia sprawcy

Pb.pl 2018-08-06

"Likwidacja spółki, zakaz przystępowania do przetargów — to niektóre z sankcji grożących spółkom, które bogacą się na przestępstwach pracowników. Firma będzie mogła ponieść konsekwencje — i to wyjątkowo bolesne — również za czyn zabroniony popełniony przez menedżera jeszcze przed wejściem w życie przyszłej ustawy o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Kara pieniężna może sięgnąć nawet 30 mln zł — to kwota, której obecne prawo nie przewiduje. Wspomniana ustawa, której projekt jest aktualnie konsultowany, dotyka materii już w polskim prawie uregulowanej. Wydaje się jednak, że po wprowadzeniu nowych rozwiązań może posypać się więcej kar niż do tej pory, a przez większą restrykcyjność ustawa wymusi na spółkach wzmożoną czujność i większą pracę nad tym, aby zmniejszyć ryzyko nadużyć. Projektodawca, którym jest resort sprawiedliwości, przewiduje, że organy ścigania zyskają bardziej efektywne narzędzie przeciwko przedsiębiorcom, którzy wzbogacili się dzięki czynom zabronionym.(...)"

Program

Czwartek, 22 listopada

08:30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

Warszawa, None, None
09:00

Przywitanie i wprowadzenie do tematu

 • Modele odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych
 • Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w Polsce i na świecie

Warszawa, None, None
09:15

Podstawy odpowiedzialności podmiotu zbiorowego

 • Pojęcie podmiotu zbiorowego
 • Działanie lub zaniechanie organu jako podstawa odpowiedzialności podmiotu zbiorowego
 • Wina anonimowa a odpowiedzialność podmiotu zbiorowego

Warszawa, None, None
10:30

Przerwa na kawę

Warszawa, None, None
11:00

Kary, środki karne, tryb postępowania – jak skazać podmiot zbiorowy?

 • Kary finansowe, zakazy i ograniczenia prowadzenia działalności
 • Ryzyko reputacyjne
 • Postępowanie przeciwko podmiotowi zbiorowemu a proces sprawcy przestępstwa

Warszawa, None, None
11:45

Compliance a odpowiedzialność podmiotu zbiorowego – jak jej uniknąć i jakie regulacje należy wprowadzić?

 • Procedura zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing)
 • Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające

Warszawa, None, None
13:30

Przerwa na lunch

Warszawa, None, None
14:30

Część warsztatowa

W oparciu o przedstawiony przez prowadzących stan faktyczny uczestniczy zmierzą się z czynnościami organów państwowych.

Warszawa, None, None
15:30

Podsumowanie warsztatów i słowo końcowe

Warszawa, None, None
16:00

Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

Warszawa, None, None

Prelegenci

 • Dominika Stępińska-Duch

  Dominika Stępińska-Duch

  adwokat, partner w kancelarii Raczkowski Paruch
 • dr Damian Tokarczyk

  dr Damian Tokarczyk

  adwokat, prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch
 • Janusz Tomczak

  Janusz Tomczak

  adwokat, partner w kancelarii Raczkowski Paruch

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Magdalena Sokulska
Magdalena Sokulska

Project Manager

Miejsce

Szczegółowa lokalizacja wkrótce


Warszawa

1095 zł netto od 25 września do 26 października

Zarejestruj się

Partner Merytoryczny

 • Raczkowski Paruch

  Raczkowski Paruch to zespół prawników-ekspertów wyspecjalizowanych w obsłudze przedsiębiorstw we wszystkich kwestiach prawnych zarządzania HR, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, sporów sądowych, compliance, prawa karnego biznesu, ochrony danych osobowych, global mobility&immigration oraz podatków pracowniczych. Misją Raczkowski Paruch jest dostarczanie przedsiębiorcom rozwiązań w biznesie. Raczkowski Paruch skupia grono ambitnych prawników z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie. Do grona Klientów kancelarii należą międzynarodowe koncerny i wiodące polskie spółki. Raczkowski Paruch od lat uznawana jest za lidera w dziedzinie prawa HR w Polsce przez wszystkie liczące się polskie i międzynarodowe rankingi i publikacje. Wszyscy partnerzy kancelarii wymieniani są wśród najlepszych prawników w tej dziedzinie. Raczkowski Paruch jest członkiem stowarzyszenia Ius Laboris, które zrzesza wiodące kancelarie w dziedzinie prawa pracy w swoich jurysdykcjach.