online
26 ‑ 27 października 2020
26 ‑ 27 października 2020
Prawne aspekty inwestycji w sieci przesyłowe i dystrybucyjne
None

Cel


Ostatni rok był bardzo istotny dla problematyki prawnej urządzeń przesyłających energię elektryczną, gaz, wodę, ciepło, sygnały telekomunikacyjne i podobnych. Sąd Najwyższy wydał wiele ważnych orzeczeń, rozstrzygając kwestie budzące dotąd wątpliwości w praktyce, dotyczące m.in.: rozpoczęcia posiadania służebności w dobrej wierze, istoty pasa służebności przesyłu oraz możliwości żądania wykupu nieruchomości zajętych przez urządzenia przesyłowe.

W orzecznictwie sądów administracyjnych także doprecyzowano wiele kwestii istotnych z punktu widzenia ograniczania własności na potrzeby budowy i utrzymywania urządzeń przesyłowych, jak również dostępu do nieruchomości celem konserwacji i remontów urządzeń istniejących. W 2019 r. wydano szereg orzeczeń dotyczących kwestii przebiegu inwestycji na nieruchomości, wykładni pojęć "przebudowa" i "remont" w przypadku zobowiązania do udostępnienia nieruchomości czy też prowadzenia rokowań poprzedzających złożenie wniosku o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. 

Zapraszamy Państwa na wyjątkową konferencję, podczas której przedstawimy analizę najnowszych trendów w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Analiza opatrzona komentarzami prawników – praktyków specjalizujących się w problematyce urządzeń przesyłowych, z pewnością wzbogaci praktykę zawodową każdej osoby zajmującej się tym tematem. Na uwagę zasługuje również temat sposobu prowadzenia efektywnych negocjacji z właścicielami nieruchomości, który będzie przydatny każdej osobie zajmującej się pozyskiwaniem praw do nieruchomości na potrzeby inwestycji liniowych.

Postanowiliśmy zmienić formułę konferencji, żeby nadać jej jeszcze bardziej praktyczny charakter. Każdego dnia zaplanowaliśmy panel dyskusyjny z udziałem ekspertów – przedstawicieli przedsiębiorców przesyłowych z różnych branż. Będziemy dyskutowali na temat sposobów usprawnienia inwestycji w sektorach nie dysponujących przywilejem w postaci specustawy, postaramy się także wspólnie ocenić ryzyko prawne związane z tzw. zaszłościami, szczególnie wobec niedługiego upływu 30 lat od daty uwłaszczenia przedsiębiorstw państwowych i komunalizacji. 

Pierwszego dnia wydarzenia do Państwa dyspozycji będzie 5 stolików eksperckich podczas, których zapraszamy Państwa do dyskusji tematycznych.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową agendą wydarzenia.

Będziemy zaszczyceni Państwa obecnością w gronie uczestników konferencji Prawne aspekty inwestycji w sieci przesyłowe i dystrybucyjne w dniach 26-27 października 2020 r. w formule online.


Co gwarantujemy?

 • różnorodne formuły: interesujące prelekcje, case studies, panele dyskusyjne, stoły eksperckie
 • wiedzę na najwyższym poziomie
 • praktyczne ujęcie zagadnień, analiza najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego
 • prelekcje znakomitych i doświadczonych prelegentów – praktyków, którzy na co dzień prowadzą negocjacje i reprezentują Klientów w postępowaniach sądowych
 • atmosferę sprzyjającą pogłębianiu wiedzy
 • możliwość wymiany doświadczeń
 • imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę

Kto powinien wziąć udział w wydarzeniu?

 • Przedsiębiorstwa Energetyczne
 • Przedsiębiorstwa Gazownicze
 • Przedsiębiorstwa Ciepłownicze
 • Przedsiębiorstwa Wodociągowe
 • Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjne
 • Właściciele Nieruchomości, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe
 • Administracja Publiczna
 • Kancelarie Prawne
 • Rzeczoznawcy Majątkowi
 • wszyscy zainteresowanych tematyką służebności przesyłu


Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej..

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż..

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników..

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Miejsce

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Magdalena Sokulska
Magdalena Sokulska

Project Manager

Współpraca

Mateusz Stempak
Mateusz Stempak

Marketing Manager

Szczegółowa lokalizacja wkrótce


online

Partner Merytoryczny

 • Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni

  Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni spółka partnerska to kancelaria butikowa zajmująca się problematyką prawną urządzeń przesyłowych. Zespół kierowany przez mec. Piotra Zamrocha i mec. Iwo Fisza tworzą wyspecjalizowani prawnicy, autorzy licznych publikacji i cenieni prelegenci na szkoleniach dla przedsiębiorców przesyłowych, rzeczoznawców majątkowych oraz sędziów. Partner kancelarii Piotr Zamroch jest ekspertem w zakresie prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania urządzeń przesyłowych przy Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie oraz przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych; jest też współautorem standardu wyceny dotyczącego określania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradztwa w zakresie budowy urządzeń przesyłowych, ich konserwacji oraz remontów, a także regulowania stanu prawnego istniejących urządzeń. Klientami kancelarii są spółki z sektora gazowego, ciepłowniczego, wodociągowego oraz wykonawcy sieci dystrybucyjnych i przesyłowych. Prawnicy kancelarii są także znanymi blogerami, a serwis internetowy stworzony mec. Piotra Zamrocha www.przesył-energii.pl uznany został za najlepszy blog prawniczy w Polsce.