Rada nadzorcza komitetami stoi!

Planowana nowelizacja Kodeksu spółek handlowych znacznie rozszerzy kompetencje i zadania rad nadzorczych. Co to oznacza w praktyce dla członków rad nadzorczych?

Nowe zadania dla nowych rad nadzorczych!

Zakres nowych zadań przypisanych radzie nadzorczej będzie obejmował m.in. 1/ obowiązek zapewnienia uczestnictwa biegłego rewidenta w posiedzeniu rady nadzorczej, którego przedmiotem jest ocena prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych; 2/ analizę otrzymanych od zarządu informacji o uchwałach, sytuacji spółki, realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju, istotnych zdarzeniach mających istotny wpływ na sytuację majątkową, 3/ sporządzenie znacznie rozbudowanego rocznego sprawozdania rady nadzorczej. Nowe zadania i obowiązki, niewątpliwie, wymuszą na radzie nadzorczej nową organizację jej pracy. Poza informacjami otrzymywani systematycznie mogą pojawić się również te otrzymane „niezwłocznie” i w przypadku których rada nadzorcza również będzie musiała podjąć działania. Nowe zadania znacznie zwiększą również zakres kompetencji wymaganych od członków rad nadzorczych.

Dla rad nadzorczych może to oznaczać w szczególności:

a/ konieczność wzmocnienia składu rady nadzorczej o wiedzę i kompetencje wynikające z nowych regulacji, np. w zakresie współpracy rady nadzorczej z biegłym rewidentem, czy też umiejętności oceny strategii i rozwoju;

b/ niewykluczone również, że konieczność zwiększenie liczebności rady nadzorczej, szczególnie, w przypadku rad nadzorczych z minimalnym 3-osobowym składem, znacznie zwiększa się bowiem ilość zadań rady nadzorczej;

c/ najprawdopodobniej również konieczność podzielenia zadań pomiędzy poszczególnych członków rady – z uwagi na posiadane przez nich unikatowe kompetencje i doświadczenie, co w praktyce może oznaczać, powołanie stałych lub doraźnych komitetów rady nadzorczej.

Zawodowy członek rad nadzorczych, ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl
Zawodowy członek rad nadzorczych, ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl
Piotr Rybicki

Czym jest komitet rady nadzorczej?

Polskiemu prawodawcy znane są komitety rady nadzorczej. W jednostkach zainteresowania publicznego (tj. spółkach giełdowych) są to obowiązkowe komitety audytu, a w niektórych instytucjach finansowych – komitety ryzyka i komitet ds. nominacji. Te komitety działają jednak w oparciu o przepisy szczególne (np. w ustawie o biegłych rewidentach) a dodatkowo ich zadania i odpowiedzialność są szczegółowo opisane właśnie w tych przepisach. Nie są to zatem komitety rady nadzorczej w rozumieniu planowanych zmian w Kodeksie Spółek Handlowych.

Komitet rady nadzorczej składa się z dwóch (lub więcej) członków rady nadzorczej i jego zadaniem jest pełnienie określonych czynności nadzorczych, w imieniu całej rady nadzorczej, jednakże powołanie komitetu nie zwalnia pozostałych członków z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru. Jest to zatem wewnętrzne ciało doradcze dla całej rady nadzorczej. W myśl nowelizacji, jego funkcjonalnie nie jest obligatoryjne, głównym zadaniem komitetów jest bowiem wspieranie rady nadzorczej w jej pracy, w przypadkach gdy sama rada nadzorcza uzna to za konieczne.

Newsletter konferencje.pb.pl
Informacje o konferencjach, warsztatach, webinarach oraz promocjach. 10% rabatu na każde wydarzenie. Dostęp do wiedzy klasy biznes.
ZAPISZ MNIE
×
Newsletter konferencje.pb.pl
autor: Mateusz Stempak
Ostatnia środa miesiąca
Informacje o konferencjach, warsztatach, webinarach oraz promocjach. 10% rabatu na każde wydarzenie. Dostęp do wiedzy klasy biznes.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Powołania samego zarówno komitetu, jak i jego składu, dokonuje rada nadzorcza. Członkami komitetu rady nadzorczej mogą być tylko członkowie rady nadzorczej. Dodatkowo rada nadzorcza określa zakres kompetencji komitetu, i może określić sposób raportowania prac komitetu.

Ustanowienie komitetów rady nadzorczej możliwe jest już dziś, jeżeli taką możliwość zapisano w umowie/spółki. Po wejściu w życie nowych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych – będzie to możliwe z mocy prawa.

Komitety rady nadzorczej w praktyce

Zasadniczo komitety rady nadzorczej nie są w Polsce popularne. W praktyce można je spotkać najczęściej w spółkach, co do których powołania których zostały one zobligowane innymi przepisami.

Najczęściej występującymi stałymi komitetami są: ds. audytu, ds. ryzyka, ds. nominacji, ds. wynagrodzeń, ds. strategii, ds. rozwoju, ds. restrukturyzacji, ds. CSR, ds. ESG. Tak komitet odbywa stałe spotkania (posiedzenia) i ma najczęściej ustalone roczne zadania do wykonania.

Oczywiście każdy z tych komitetów może działać jako komitet doraźny. Przykładowo zostaje powołany do przeprowadzenia procedury wyboru biegłego rewidenta, czy nadzorowania wdrażania przepisów dotyczących sygnalisty. Komitety doraźne, najczęściej będą odpowiedzią na konkretne zdarzenia w spółce. I ich czas działania zawsze będzie ograniczony – na czas wykonania konkretnych działań.

Rada nadzorcza (już za chwilę) komitetami stoi!

Niewątpliwie tak! Nowe zadania wynikające z planowanych zmian w Kodeksie spółek handlowych wymuszą na radach nadzorczych nową organizację pracy i większą specjalizację, co w praktyce wielu rad nadzorczych będzie oznaczać pracę w ramach komitetów – oczywiście na rzecz całej nadzorczej.

A ponieważ rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności – możliwe jest powołanie komitetu rady nadzorczej praktycznie w każdym obszarze.

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej.

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż.

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników.