Wpływ pandemii na Sales & Operations Planning

Pandemia koronawirusa stała się sporym wyzwaniem nie tylko dla systemów ochrony zdrowia, ale również dla biznesu. W szczególny sposób wpłynęła na planowanie, w tym Sales and Operations Planning.

freepik

Działanie w warunkach obostrzeń sanitarnych i zmieniających się praktycznie z dnia na dzień przepisów jest niezwykle trudne. Pandemia COVID-19 zaskoczyła niemal wszystkich. Wiele działań mających na celu ograniczenie liczby zakażeń wzbudzało i nad wzbudza uzasadnione wątpliwości przedsiębiorców, którzy muszą radzić sobie w bardzo trudnych warunkach. Jednym z największych utrudnień jest przy tym niepewność dotycząca nie tylko dłuższego horyzontu czasowego, ale również najbliższej przyszłości. Przekłada się to przede wszystkim na wiele problemów dotyczących planowania. Jeszcze większe znaczenie zyskuje przy tym elastyczność i dobre procedury, uwzględniające wiele różnorodnych czynników i scenariuszy, a także wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań wspierających zarządzanie. Sales&Operations Planning to zespół praktyk i narzędzi pozwalających na efektywne działanie w różnych wariantach. Warto dowiedzieć się na ten temat więcej, aby działać sprawnie zarówno w standardowej rzeczywistości, jak i w obliczu obecnych i potencjalnych kryzysów.

Czym jest Sales&Operations Planning?

Odpowiedzialne planowanie jest jednym z najważniejszych wyzwań w świecie współczesnego biznesu. Aby było to możliwe, musi przy tym spoglądać na cały proces operowania na rynku szerzej, uwzględniając przy tym nie tylko kwestie produkcyjne i dystrybucyjne, ale również całe spektrum zadań, rozpoczynając na planowaniu popytu poprzez produkcję, wprowadzanie produktu na rynek, jego promocję, dystrybucję, realizację zamówień. W ramach tych procesów zaangażowane są oczywiście olbrzymie zasoby i środki, a ich efektywność przekłada się bezpośrednio na rezultaty osiągane przez firmę. Sales&Operations Planning (S&OP lub SOP) odpowiada za integrację wszystkich działań i skoordynowanie planowania, dzięki czemu możliwa staje się sprawniejsza obsługa oraz redukcja kosztów.

Praktyczna wiedza z zakresu S&OP

Tworzenie skutecznych planów operacji i sprzedaży to bardzo skomplikowane zadanie, które wymaga przede wszystkim wiedzy i doświadczenia. Rynek zmienia się przy tym z każdym dniem i staje się coraz bardziej wymagający. Specjaliści odpowiedzialni za Sales&Operations Planning muszą się nieustannie rozwijać, stawiając przy tym nie tylko na zdobywanie nowej wiedzy, ale również aktualizowanie informacji dotyczących narzędzi oraz sposobów ich wykorzystania. Znakomitym sposobem na rozwój warsztatu będzie jedna z konferencji "Pulsu Biznesu" >>

Dobre zarządzanie wymaga narzędzi

Efektywny Sales&Operations Planning nie jest możliwy bez zastosowania odpowiednich narzędzi informatycznych. Często to właśnie niewłaściwe podejście do cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa decyduje o problemach z planowaniem i realizacją celów. Podstawowe znaczenie zyskują przy tym produkty umożliwiające integrację danych i spoglądanie na przedsiębiorstwo oraz zachodzące w nim procesy jako na całość. Kluczową rolę odgrywają wobec tego systemy ERP (Enterprise Resource Planning, zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa). Odpowiednio skonfigurowane dają możliwość koordynowania prac poszczególnych działów i spoglądania na każdy proces z szerokiej perspektywy. Są przy tym także olbrzymim ułatwieniem w realizacji codziennych obowiązków na wszystkich poziomach: dzięki wykorzystaniu rozwiązań chmurowych oraz centralnych baz danych każdy pracownik zyskuje dostęp do informacji aktualizowanych w czasie rzeczywistym, a kadry zarządzające mogą w łatwy sposób monitorować przebieg prac i w intuicyjny sposób delegować obowiązki czy utrzymywać kontakt z zespołami.

Architektura informacji w systemach zarządzania

Podstawową zaletą systemów ERP staje się architektura oparta na wzajemnym połączeniu modułów, jakie stanowią poszczególne działy przedsiębiorstwa lub aspekty jego funkcjonowania. Dzięki temu np. proces sprzedaży umożliwia koordynację poszczególnych działań niezbędnych do jego pełnej realizacji – od otrzymania zamówienia poprzez produkcję, magazynowanie, rozliczenie i wysyłkę. Poza tym miejsce ma również wiele działań istotnych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, takich jak rozliczenie zakupów, wypłata wynagrodzeń, księgowanie płatności czy kwestie kadrowe. Właściwie skonfigurowany system ERP pozwoli na sprawne zarządzanie wszystkimi z nich. Ponadto daje również zdecydowanie większe możliwości poprzez moduły takie jak:

  • Systemy WMS (Warehouse Management System): pozwalają na zintegrowane zarządzanie magazynem, w tym obiegiem towarów i dokumentów. Dzięki nim zadania dystrybucyjne są zdecydowanie prostsze, co przekłada się na efektywność procesu i realne możliwości całego przedsiębiorstwa.
  • System MES (Manufacturing Execution System) to system zarządzania produkcją, który wykorzystuje nie tylko możliwości, jakie dają współczesne technologie informatyczne, ale korzysta również m.in. z automatyki przemysłowej. Systemy MES umożliwiają kompleksowe zarządzanie pracami działu produkcji, w tym nadzorowanie maszyn oraz usprawnienie procesu kontroli jakości.

Lepsza analiza to podstawa S&OP

Kluczem do odpowiedniego Sales&Operations Planning staje się przede wszystkim skuteczna analiza efektów podejmowanych działań i monitorowanie realizacji strategii. Szybkie diagnozowanie problemów i wprowadzanie korekt daje najlepsze rezultaty i sprawdza się zwłaszcza w trudnych rynkowych uwarunkowaniach, z jakimi mamy obecnie do czynienia. Odpowiedzią na potrzeby tego typu są narzędzia Business Intelligence. Dzięki nim możliwe staje się pozyskiwanie danych z różnych typów oprogramowania i narzędzi wykorzystywanych w przedsiębiorstwie – w tym także maszyn i innych urządzeń, do których zwykle nie posiadamy dostępu. Systemy Business Intelligence pobierają dane, a następnie tworzą na ich bazie raporty. Cały proces, który zwykle jest skomplikowany i wymagający, może ulec praktycznie zupełnej automatyzacji. Uprawnione osoby zajmujące się zarządzaniem przedsiębiorstwem lub jego działami zyskują natomiast możliwość bieżącego monitorowania efektów podejmowanych działań i szybkiego nanoszenia korekt na zdefiniowany wcześniej kurs.

Dobra strategia na trudne czasy

Oczywiście kluczowym elementem Sales&Operations Planning jest dobra i przemyślana strategia. Jej budowa – nawet w standardowej rzeczywistości rynkowej – jest skomplikowana i musi uwzględniać wiele obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz czynników natury zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Z jeszcze większą uwagą do kwestii układania strategii S&OP należy podejść w okresie pandemii i trudności gospodarczych wynikających chociażby z zauważalnego spowolnienia i obniżonego popytu. Plan działań – zakładający zarówno krótki, średni jak i długi horyzont czasowy – powinien uwzględniać różne scenariusze. Pod uwagę należy wziąć nie tylko kwestie stricte ekonomiczne, ale również – co szczególnie ważne w obecnej sytuacji – te odnoszące się do pandemii i wprowadzanych w związku z nią obostrzeń. Co prawda przygotowanie się na wszystkie scenariusze nie jest możliwe, jednak wypracowanie odpowiednich procedur i przećwiczenie metod ich wdrożenia okaże się najlepszym sposobem na jak najbardziej efektywne działanie nawet w niesprzyjających uwarunkowaniach.

Autor: Paweł Łaniewski

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej.

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż.

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników.