Czym jest controlling i jakie funkcje pełni w firmie?

Planowanie, wieloaspektowa analiza zdarzeń gospodarczych oraz kontrola postępów w wybranych obszarach działalności firmy pozwala realizować przyjęte cele biznesowe w wyznaczonych terminach. Aby działania te były skuteczne, i generowały wysokiej jakości informacje zwrotne, konieczne jest wdrożenie systemu wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Sprawdzamy zatem, czym jest controlling i jakie funkcje pełni w firmie.

Strategiczne i operacyjne zarządzanie firmą, obejmujące swoim zakresem wszystkie aspekty jej działalności, jest wyzwaniem, z którym każdego dnia zmagają się zarówno średnie przedsiębiorstwa, jak i międzynarodowe korporacje. Efektywne zarządzanie nie jest możliwe bez wnikliwej i precyzyjnej wiedzy dotyczącej każdego odcinka działalności firmy. Odpowiedzą na tego typu wyzwania jest controlling. Narzędzie to pozwala dostosowywać się organizacji do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych oraz wprowadzać rozwiązania pozwalające z sukcesem realizować wyznaczone cele. Trudno sobie bowiem wyobrazić, aby kompleksowe zarządzanie firmą oparte było wyłącznie na intuicji i przeczuciu osób decyzyjnych.

Poznaj program konferencji online “Controlling Finansowy 2022”, 18 maja >>

Czym jest controlling?

Najprościej rzecz ujmując controlling jest systemem wpierającym zarządzanie przedsiębiorstwem w ujęciu całościowym. Rozwiązanie to aktualnie wspierane przez technologie informatyczne zintegrowane z wewnętrznymi systemami firmy, co istotnie usprawnia procesy związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych. Jak sama nazwa sugeruje rolą controllingu jest szeroko rozumiana kontrola, co jest tylko częściową prawdą. Do głównych funkcji controllingu zaliczamy również planowanie, motywowanie, sterowanie i koordynację. Kompleksowe podejście do każdego z tych obszarów daje większe szanse na osiągnięcie wyznaczonych celów biznesowych. W ujęciu krótkoterminowym może być to zwiększenie przychodów, ograniczenie kosztów czy poprawa rentowności. Controlling w firmie może być również traktowany jako narzędzie służące pobudzaniu kadry kierowniczej do podejmowania trafniejszych i bardziej przemyślanych decyzji. Controlling nie jest domeną wyodrębnionego działu w firmie, a efektywne wykorzystanie informacji zwrotnych wymaga współpracy kontrolerów z menadżerami. Przekłada się to na większą świadomość potencjalnych szans i ryzyk związanych z określonym przedsięwzięciem.

Planowanie, wieloaspektowa analiza zdarzeń gospodarczych oraz kontrola postępów w wybranych obszarach działalności firmy pozwala realizować przyjęte cele biznesowe w wyznaczonych terminach.
Planowanie, wieloaspektowa analiza zdarzeń gospodarczych oraz kontrola postępów w wybranych obszarach działalności firmy pozwala realizować przyjęte cele biznesowe w wyznaczonych terminach.

Controlling - funkcja kontrolna

Najbardziej oczywistą funkcją controllingu jest kontrola. Polega ona na zestawieniu osiągniętych przez firmę wyników z przygotowanymi wcześniej planami. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie analizy odchyleń od celu i zidentyfikowanie ich przyczyn, a następnie podjęcie decyzji pozwalających zwiększyć efektywność kolejnych działań. Porównanie stanu faktycznego z przyjętym planem daje m.in. informacje o miejscu występowania tzw. wąskich gardeł, które są przeszkodą na drodze do średnio i długoterminowego rozwoju przedsiębiorstwa. Zestawienia powinny być przeprowadzane na podstawie określonego wzorca.

Controlling - funkcja planowania

Drugą funkcją controllingu jest planowanie, które pozwala nakreślić zarówno wizję krótko, jak i długoterminowego (strategicznego) rozwoju przedsiębiorstwa. Planowanie pozwala zdefiniować nie tylko pożądane efekty, ale także czas i sposoby na ich osiągnięcie. Planowanie służy stworzeniu kolektywnej wizji rozwoju przedsiębiorstwa, która jest wystarczająco inspirująca i klarowana, aby zmotywować pracowników zaangażowanych w poszczególne procesy. Ich zadania powinny być zdefiniowane w czytelny i mierzalny sposób, aby możliwa była kontrola postępów i korygowanie potencjalnych odchyleń.

Newsletter konferencje.pb.pl
Informacje o konferencjach, warsztatach, webinarach oraz promocjach. 10% rabatu na każde wydarzenie. Dostęp do wiedzy klasy biznes.
ZAPISZ MNIE
×
Newsletter konferencje.pb.pl
autor: Mateusz Stempak
Ostatnia środa miesiąca
Informacje o konferencjach, warsztatach, webinarach oraz promocjach. 10% rabatu na każde wydarzenie. Dostęp do wiedzy klasy biznes.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: [email protected] W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: [email protected] Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Controlling - funkcja motywacyjna

Funkcja motywacyjna controllingu jest zbiorem zasad i działań wpływających na morale i chęć pracowników do realizacji powierzonych im zadań. Cele stawiane przed jednostkami oraz całymi zespołami powinny być zdefiniowane w sposób zrozumiały zarówno w kontekście zaspokajania osobistych ambicji, jak i realizacji strategii przedsiębiorstwa w ujęciu całościowym. Delegowanie zadań musi odbywać się w sposób kontrolowany i nakierowany na wykorzystanie indywidualnych predyspozycji każdego pracownika. System motywacyjny musi być satysfakcjonujący dla wszystkich ze stron. Brak poczucia sprawczości czy świadomości roli pracownika w strukturze firmy, nie stanie się bodźcem do większego zaangażowania. W takiej sytuacji sama motywacja finansowa może okazać się niewystarczająca.

Controling - funkcja sterowania

Funkcja sterowania w controllingu skupia się na aspekcie realizacji celów pomimo odchyleń od przyjętych założeń. W tym obszarze podejmowane są decyzje dotyczące skorygowania przyjętych wcześniej założeń lub utrzymania i dalszego monitorowania stanu faktycznego. Sterowanie skupia się na znalezieniu najszybszej drogi pozwalającej zrealizować wyznaczone cele - zarówno krótkookresowe, jak i związane z wieloletnią strategią przyjętą przez przedsiębiorstwo. Działania w tym zakresie mogą prowadzić m.in. do rekalkulacji przyjętych wcześniej kosztów, założeń związanych z wydajnością i korekty przyjętych budżetów.

Controlling - funkcja koordynacyjna

Brak koordynacji działań spowodowałby uwypuklenie naturalnej skłonności poszczególnych jednostek i zespołów do realizacji własnych celów w oderwaniu od całościowych interesów przedsiębiorstwa. Funkcja koordynacyjna controllingu bierze pod uwagę wszystkie elementy systemu zarządzania w celu skuteczniejszej realizacji przyjętych celów biznesowych.

Podsumowanie

Controlling wspomagany przez narzędzia i systemy informatyczne jest rozwiązaniem pozwalających właściwie definiować cele biznesowe przedsiębiorstw - zarówno tych bardziej doraźnych, jak poprawa rentowności czy racjonalizacja kosztów, jak i długoterminowych związanych z fundamentalną potrzebą rozwoju i funkcjonowania firmy na rynku. Błyskawiczne gromadzenie oraz właściwe przetwarzanie i interpretacja danych pozwala na skuteczniejsze zarządzanie firmą oraz identyfikowanie wąskich gardeł blokujących jej rozwój. Controlling pozwala także określać i kontrolować budżety przypisane do realizacji określonych zadań.

Autor: Bartłomiej Borucki, Redaktor, Bankier.pl

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej.

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż.

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników.