Kontrakty budowlane

Kontrakty budowlane

Kontrakty budowlane
 / 11 ‑ 12 grudnia 2018 / Warszawa

Cel

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję seminarium „Kontrakty budowlane – relacje między inwestorem a wykonawcą w procesie realizacji inwestycji budowlanej”, która odbędzie się 11-12 grudnia 2018 r., w Warszawie.

Kontrakt budowlany to kluczowy element procesu realizacji inwestycji budowlanej. Każda umowa zawierana jest na bazie odrębnych postanowień umownych i niesie ze sobą wiele ryzyk.
Podczas seminarium zaproszeni eksperci rozwieją wszelkie wątpliwości z tego zakresu.

Dzięki udziałowi w seminarium, poznają Państwo odpowiedzi na poniższe pytania:

  • jak należy prawidłowo zawierać umowy w procesie budowlanym
  • jaka jest odpowiedzialność solidarna za zapłatę wynagrodzenia
  • jakie są praktyczne problemy związane z prawem użytkowania wieczystego w danych typach inwestycji (np. mieszkaniowych, przesyłowych)
  • jak nabyć prawa autorskie w procesach inwestycyjno - budowlanych
  • jakie są uprawnienia wynikające z rękojmi i gwarancji oraz okresy odpowiedzialności
  • jakie są nowe regulacje dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa w Polsce i Unii Europejskiej
  • jaka jest odpowiedzialność inwestora i wykonawcy w ramach umów budowlanych
  • kiedy może nastąpić i jakie są skutki przedwczesnego rozwiązania umowy
  • jakie są istotne kwestie podatkowe dotyczące inwestorów i wykonawców
  • jak zwiększyć szansę wierzycieli na odzyskanie swoich wierzytelności i jak zabezpieczyć wykonanie umowy


Kto powinien wziąć udział w seminarium:
Seminarium kierujemy do pracowników firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora, firm finansujących roboty budowlane m. in. pracowników i kierowników działów: nieruchomości, prawnych, inwestycji, umów i planowania oraz podmiotów prowadzących działalność w obszarze kontraktów budowlanych.


Zapewniamy uczestnikom bezpłatny parking na terenie hotelu.Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Novotel Airport (ul. 1 sierpnia 1, Warszawa)


Warszawa

Patron Medialny