Continuous improvement w firmie produkcyjnej – jakich błędów unikać

Efektywność działań to podstawowy czynnik przekładający się na biznesowe rezultaty. Zyskuje szczególne znaczenie w firmach produkcyjnych. Warto dowiedzieć się, jakich błędów unikać podczas wdrażania rozwiązań związanych z Continous Improvement.

fot. canva.com

Potrzeba ciągłego doskonalenia to nie tylko pusta deklaracja pojawiająca się bardzo często w ofertach rekrutacyjnych czy materiałach marketingowych większości firm. To również zobowiązanie, które jest na dobrą sprawę nieodzownym elementem funkcjonowania na trudnym i wymagającym nowoczesnym rynku. W szczególny sposób dotyczy to firm produkcyjnych, które muszą radzić sobie ze szczególnymi uwarunkowaniami oraz konsekwentnie wdrażać nowe usprawnienia, pozwalające na efektywną realizację procesów i konkurowanie z rynkowymi rywalami. Continous Improvement to jednak nie tylko deklaracja, ale również przemyślany i systemowy sposób działania. Troska o ten aspekt daje znakomite rezultaty i pozwala na dostrzeżenie zupełnie nowych możliwości.

Na czym polega Continous Improvement?

Continous Improvement (CI), określany również mianem Continual Improvement Process (CIP) to zespół działań i procesów mających na celu ciągłe doskonalenie jakości produktów, usług i procesów. Aby było to możliwe, musi być jednak oczywiście czymś więcej niż tylko założeniem – w ślad za tym musi iść również realne zaangażowanie, monitorowanie efektów, raportowanie i wyciąganie wniosków. Tej idei powinna być więc podporządkowana cała działalność firmy, która w jeszcze większym stopniu bazuje na kwestii kontroli jakości i szerszej polityce jakości. Oczywiście Continous Improvement dotyczy przy tym wielu branż i wielu sektorów działania. Szczególne znaczenie zyskuje przy tym w firmach produkcyjnych, w których ciągłemu doskonaleniu powinny podlegać zarówno procesy na zapleczu, jak i te technologiczne, odnoszące się bezpośrednio do działań produkcyjnych. Pod tym względem szczególne możliwości daje także zastosowanie Lean Management. Jednocześnie wiąże się to również ze sporymi wyzwaniami.

Korzystaj z wiedzy ekspertów

Wprowadzanie polityki Continous Improvement jest bardzo wymagające, ponieważ dotyczy wielu aspektów działania. Liderzy zmian muszą posiadać z jednej strony olbrzymią wiedzę, a z drugiej także zdolności managerskie i organizacyjne. Skuteczne wdrażanie nowych rozwiązań jest bezpośrednio powiązane z rozwojem technologicznym i wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, pozwalających na coraz bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów. Warto wobec tego bazować na wiedzy ekspertów i analizować przypadki skutecznych implementacji. Znakomitym sposobem będzie udział w konferencji Modern Production Summit 2021. Praktycy zarządzania produkcją podzielą się doświadczeniami i sprawdzonymi sposobami na udoskonalanie procesów oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań, dzięki którym możliwe będzie uzyskanie zdecydowanie wyższej efektywności.

Skuteczność wymaga strategii

Jednym z najpowszechniejszych błędów popełnianych w trakcie wdrażania szerszej polityki Continous Improvement jest brak odpowiedniej strategii, która umożliwiałaby systemowe wdrażanie nowych rozwiązań. Strategia powinna być przy tym długofalowa i zakładać zaangażowanie wszystkich komórek organizacji oraz wszystkich pracowników. Dobre planowanie umożliwi natomiast optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów. Dobrze opracowana strategia, dostosowana do realnych możliwości podmiotu oraz bazująca na rynkowych doświadczeniach i przemyślanych schematach, powinna zamienić się w jasne i konkretne scenariusze, uwzględniające krótko-, średnio- i długofalowe planowanie, a także konkretne działania podejmowane przez określone osoby.

Continous Improvement to szersza filozofia

Continous Improvement to nie tylko procedury, narzędzia i obowiązki, ale przede wszystkim zdecydowanie szersze pojęcie, które sprowadza się zasadniczo do fundamentalnych dla firmy wartości. Chęć ciągłego doskonalenia, wypracowywania nowych rozwiązań oraz ewaluacji wszystkich działań i procesów powinna być więc wpisana zarówno w tożsamość organizacji, jak i mentalność jej pracowników. Continous Improvement powinien więc stać się pewnego rodzaju dewizą, która będzie jedną z rozpoznawalnych cech firmy. Skupienie na polepszaniu jakości może być obecne już na etapie pozyskiwania nowych talentów oraz szerszych działań employer brandingowych czy marketingowych. Choć pozornie nie ma to większego związku z „twardymi” pracami produkcyjnymi, w rzeczywistości przekłada się na efektywność i pomaga w stworzeniu środowiska nastawionego na rozwój i poszukiwanie nowych możliwości.

Brak liderów i wsparcia

Częstym problemem w realizacji polityki CI jest również brak realnego wsparcia ze strony zarówno kadr zarządzających, jak i samych pracowników. Liderzy pełnią bardzo ważną funkcję w procesach Continous Improvement. Powinni inspirować, szukać nowych możliwości, otwierać przed pracownikami drzwi i pobudzać ich do ciągłego rozwoju. W wielu przypadkach jest to również powiązane ze zdecydowanie bardziej elastycznymi modelami zarządzania, co może – zwłaszcza na samym początku – rodzić pewnego rodzaju problemy organizacyjne. Z drugiej strony jednak zbyt skostniała struktura nie sprzyja poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań. Liderzy muszą wobec tego być zdecydowanie bardziej elastyczni i doskonalić zarówno twarde, jak i miękkie kompetencje. Mądre przywództwo odgrywa kluczową rolę w Continous Improvement.

Rezygnacja z technologii

Współczesny rynek, co oczywiste, jest trwale powiązany z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Gama rozwiązań dla klientów biznesowych jest przy tym bardzo szeroka. Wiele z nich adresowanych jest również do firm produkcyjnych. Wśród nich wyróżniają się m.in. systemy MES (ang. Manufacturing Execution System), które łączą możliwości, jakie daje z jednej strony informatyka, z drugiej automatyka przemysłowa. Inwestycja w narzędzia tego typu (oraz nieustanny rozwój w tym zakresie) jest zasadniczo fundamentem w efektywnym działaniu. Bez niej niemożliwe jest także optymalne dbanie o Continous Improvement, które w znacznym stopniu skupia się na kwestii automatyzacji procesów oraz wykorzystywaniu cyfrowych możliwości w różnych aspektach działania, m.in. utrzymaniu ruchu, kontroli jakości czy obiegu dokumentów i informacji.

Oczywiście polityka CI nie ogranicza się do samego działu produkcji, ale dotyczy również zdecydowanie szerszego zakresu działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo. Zadbanie o wyższy wskaźnik workflow, w tym obieg dokumentów pomiędzy poszczególnymi działami i jednostkami, pozwala na odkrycie zupełnie nowych perspektyw. Dobrym rozwiązaniem może stać się np. implementacja systemów ERP, pozwalających na kompleksowe zarządzanie wszystkimi zasobami firmy.

Brak analizy informacji

Dane pełnią fundamentalną rolę w dzisiejszym biznesie. Nie inaczej jest również z firmami produkcyjnymi. Umiejętne pozyskiwanie i analiza informacji to klucz do podnoszenia jakości. Niestety bardzo często są to również aspekty, które sprawiają największe trudności i koniec końców nie pozwalają na dostrzeżenie pełni potencjału organizacji. W tym aspekcie również warto skorzystać z możliwości oferowanych przez nowoczesne narzędzia. Systemy Business Intelligence (BI) pozwalają na zautomatyzowane pozyskiwanie informacji pochodzących z różnych źródeł (m.in. oprogramowania i urządzeń), a następnie przetwarzanie ich i tworzenie zoptymalizowanych raportów. Inwestycja w ten obszar może stać się kluczem do prowadzenia spójnej i przemyślanej polityki Continous Improvement. Stały dostęp do zweryfikowanych danych pozwala przy tym na bieżące monitorowanie poszczególnych procesów oraz wprowadzanie korekt pozwalających na efektywną realizację długofalowej strategii.

Autor: Paweł Łaniewski, redaktor

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej.

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż.

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników.