Warszawa
Konferencja
31 maja 2023
31 maja 2023
Umowy IT – aspekty prawne i praktyczne
Umowy IT
XI edycja

1995 zł netto do 28 kwietnia

2495 zł netto do 31 maja

Cel

Branża IT jest jednym z najbardziej przyszłościowych sektorów polskiej gospodarki. 

Jako jeden z najszybciej rozwijających się sektorów, odgrywa niezwykle istotną rolę i stanowi podstawę w rozwoju całego kraju.

Zapraszamy na konferencję „Umowy IT – aspekty prawne i praktyczne”, która zaplanowana jest na 31 maja 2023 r., w Warszawie.

Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z najczęściej spotykanymi w praktyce pułapkami umów IT i sposobami ich unikania. Przedstawiona będzie problematyka oraz uregulowania prawne związane z zawieraniem umów oraz praktyczne zagadnienia, które pozwolą lepiej zabezpieczyć interesy stron umowy.

W programie m.in.:

 • Jak przygotować dobrą umowę IT? - zmieniające się podejście do wdrożeń i umów wdrożeniowych
 • Bodyleasing jako coraz częstsza forma współpracy z dostawcą IT – kluczowe elementy i główne ryzyka
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - dobre praktyki w zakresie zapisów umownych
 • Cyberbezpieczeństwo w umowach IT
 • Czas na nowe regulacje (NIS 2, DORA, zmiany w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, regulacje „soft” i inne)
 • Wynagrodzenie w umowach IT oraz waloryzacja wynagrodzenia w umowach IT
 • Prawo autorskie w umowach IT: pola eksploatacji przy przeniesieniu majątkowych praw autorskich i przy udzieleniu licencji - praktyki w umowach IT
 • Ochrona danych osobowych w projektach IT oraz w związku ze świadczeniem usług serwisowych
 • Spory dotyczące wdrożeń IT – studium najczęstszych spraw spornych i przegląd orzeczeń w sprawach IT
 • Umowy IT w obrocie międzynarodowym
 • Co to jest terytorialna ochrona praw własności intelektualnej i jaki może mieć wpływ na nabywane prawa licencyjne


DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI:

 • Dowiedzą się Państwo, gdzie tkwią zagrożenia prawne związane z wdrożeniem i eksploatacją systemów IT oraz poznają Państwo sposoby ich unikania,
 • Poznają Państwo praktyczne rozwiązania najczęściej spotykanych problemów,
 • Wymienią Państwo doświadczenia z innymi osobami z branży.

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ:

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do praktyków zawodowo związanych z wdrożeniami systemów IT po stronie zamawiającego i wykonawcy: osoby odpowiedzialne za negocjacje oraz zarządzanie wdrożeniami systemów informatycznych, prawnicy wewnętrzni i zewnętrzni biorący udział w opracowywaniu i negocjowaniu umów w zakresie systemów informatycznych, kadra menadżerska wyższego i średniego szczebla, dyrektorzy działów IT i osoby kierujące projektami związanymi z wdrażaniem produktów informatycznych.

Program

Środa, 31 maja

08:30

Rejestracja, poranna kawa

Warszawa, ,
09:00

Jak przygotować dobrą umowę IT? - zmieniające się podejście do wdrożeń i umów wdrożeniowych

 • Agnieszka Wachowska, Radczyni prawna, Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • Różnorodność umów na współpracę z dostawcami IT – czyli o tym jakie umowy występują, jakie i gdzie możemy zastosować
 • Wdrożenia i zwinne w praktyce
 • Wdrożenia w modelach usługowego świadczenia usług – jak opisać zakres usług oraz kontrolować wdrożenie realizowane zwinnie?
 • Wdrożenia w modelu no-code lub low-code – wyzwania prawne
 • Umowy ramowe na współpracę z dostawcą IT – kluczowe elementy i główne ryzyka
 • Bodyleasing jako coraz częstsza forma współpracy z dostawcą IT – kluczowe elementy i główne ryzyka

Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

Warszawa, ,
09:40

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - dobre praktyki w zakresie postanowień umownych

 • Marcin Ręgorowicz, Radca prawny, Managing Associate, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • Przegląd i omówienie najpopularniejszych form zabezpieczeń stosowanych w umowach w branży IT i nowych technologii
 • Wskazanie ryzyk, a także wad i zalet najczęściej stosowanych form zabezpieczeń
 • Omówienie przykładów praktycznych w zastosowaniu i skutecznych form zabezpieczenia oraz ich niezbędnej regulacji umownej

Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

Warszawa, ,
10:20

Przerwa kawowa

Warszawa, ,
10:50

Cyberbezpieczeństwo w umowach IT

 • Dr Damian Karwala, Radca prawny; członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii, Kancelariia CMS
 • Incydenty bezpieczeństwa i ich koszty
 • Czas na nowe regulacje (NIS 2, DORA, zmiany w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, regulacje „soft” i inne)
 • Analiza ryzyka w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Outsourcing IT i Vendor Risk Management
 • Umowy i klauzule umowne dotyczące cyberbezpieczeństwa

Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

Warszawa, ,
11:30

Wynagrodzenie w umowach IT oraz waloryzacja wynagrodzenia w umowach IT

 • Agnieszka Wachowska, Radczyni prawna, Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • Piotr Nepelski, Radca prawny, Managing Associate, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • Modele wynagrodzeń w umowach IT
 • Specyfika wynagrodzenia w umowach wdrożeniowych i umowach utrzymaniowych

-Wynagrodzenia w modelach ryczałtowych subskrypcyjnych;

-Wynagrodzenie w modelach „Time and Material”;

-Elastyczne modele wynagrodzeń (wynagrodzenia oparte o tokeny i creditsy);

-Premie za realizacje zadań przed czasem;

 • Orzecznictwo sądowe dotyczące wynagrodzeń w umowach IT
 • Waloryzacja umów IT – jak zapewnić skuteczność waloryzacji?
 • Praktyczne problemy z waloryzacją umów IT
 • Jakie wskaźniki waloryzacyjne mogą być adekwatne do umów IT
 • Umowy IT zawarte trybie zamówień publicznych a waloryzacja wynagrodzeń

Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

Warszawa, ,
12:10

Prawo autorskie w umowach IT: pola eksploatacji przy przeniesieniu majątkowych praw autorskich i przy udzieleniu licencji - praktyki w umowach IT

 • Dr Zbigniew Okoń, Partner, Radca prawny, Maruta Wachta
 • Najczęstsze błędy w zakresie pól eksploatacji w umowach IT: więcej nie znaczy lepiej, pułapki kopiowania przepisów ustawy, kłopotliwe prawa zależne
 • Rozwiązania dedykowane. Typowe rozwiązania, krótka lista „must have” zabezpieczenia interesów stron
 • Licencje na oprogramowanie standardowe: jak czytać dokumenty licencyjne, najważniejsze metryki licencyjne, potencjalne ryzyka prawne

Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

Warszawa, ,
12:50

Lunch

Warszawa, ,
13:50

Ochrona danych osobowych w projektach IT oraz w związku ze świadczeniem usług serwisowych

 • Xawery Konarski, Adwokat, Senior Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

Warszawa, ,
14:30

Spory dotyczące wdrożeń IT – studium najczęstszych spraw spornych i przegląd orzeczeń w sprawach IT

 • Damian Gudel, Adwokat, szef Zespołu Rozwiązywania Sporów, Maruta Wachta
 • Prawidłowe określenie i zrozumienie przedmiotu umowy
 • Zapewnienie prawidłowej realizacji przez Wykonawcę
 • Zapewnienie należytego współdziałania przez Zamawiającego
 • Spory o wdrożenia z perspektywy Zamawiającego i Wykonawcy
 • Postępowania sądowych w zakresie sporów z IT
 • Problem biegłych
 • Dobre praktyki i rekomendacje

Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

Warszawa, ,
15:10

Umowy IT w obrocie międzynarodowym

 • Agnieszka Wiercińska-Krużewska, Partner, Adwokat, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
 • Kiedy mamy do czynienia z umowa IT w obrocie międzynarodowym
 • Najczęstsze sytuacje w których podmiot polski będzie negocjował umowę IT z podmiotem zagranicznym
 • Interpretacja umowy - Możliwość ustalenia prawa i sądu właściwego
 • Najczęściej spotykane postanowienia w umowach IT, które są nieskuteczne zgodnie z prawem polskim
 • Co to jest terytorialna ochrona praw własności intelektualnej i jaki może mieć wpływ na nabywane prawa licencyjne
 • Specyfika sporów z umów zawieranych w obrocie międzynarodowym

Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

Warszawa, ,
16:00

Zakończenie konferencji

Warszawa, ,

Prelegenci

 • Damian Gudel

  Damian Gudel

  Adwokat, szef Zespołu Rozwiązywania Sporów Maruta Wachta
 • Damian Karwala

  Dr Damian Karwala

  Radca prawny; członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii Kancelariia CMS
 • Xawery Konarski

  Xawery Konarski

  Adwokat, Senior Partner Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • Piotr Nepelski

  Piotr Nepelski

  Radca prawny, Managing Associate Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • Zbigniew Okoń

  Dr Zbigniew Okoń

  Partner, Radca prawny Maruta Wachta
 • Marcin Ręgorowicz

  Marcin Ręgorowicz

  Radca prawny, Managing Associate Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • Agnieszka Wachowska

  Agnieszka Wachowska

  Radczyni prawna, Partner Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • Agnieszka Wiercińska-Krużewska

  Agnieszka Wiercińska-Krużewska

  Partner, Adwokat WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej..

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż..

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników..

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Miejsce

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Magdalena Marczak
Magdalena Marczak

Project Manager

Współpraca

Mateusz Stempak
Mateusz Stempak

Marketing Manager

Szczegółowa lokalizacja wkrótce


Warszawa

1995 zł netto do 28 kwietnia

Zarejestruj się