Finanse dla Zarządów

Finanse dla Zarządów

2095 zł netto do 7 lipca

Cel

Znajomość oraz umiejętność interpretacji podstawowych zagadnień z dziedziny finansów i rachunkowości jest niezbędnym narzędziem w pracy kadry kierowniczej nie posiadającej przygotowania finansowego. Menedżerowie niefinansowi, których decyzje mają kluczowy wpływ na wyniki przedsiębiorstwa, powinni ze zrozumieniem poruszać się w świecie finansów. Bez właściwej analizy sprawozdań finansowych trudno jest samodzielnie ocenić kondycję finansową przedsiębiorstwa, co może przyczynić się do znacznego obniżenia konkurencyjność firmy na rynku polskim jak i międzynarodowym.

W trakcie warsztatu zaprezentujemy jaka jest istota i znaczenie sprawozdania finansowego w działalności firmy. Pokażemy jak wiele przydatnych informacji można wyczytać z bilansu przedsiębiorstwa. Przedstawimy zasady czytania i skutecznego interpretowania rachunku zysków i strat. Poruszymy najważniejsze kwestie, które stanowią pole codziennej pracy i podstawę do podejmowania strategicznych decyzji przez kadrę zarządzającą. Nauczymy Państwa także jak szacować wartość pieniądza w czasie i oceniać projekty inwestycyjne.

Będzie wiele konkretnych przykładów i dobrych, gotowych rozwiązań, które omówią z Państwem nasi znamienici Eksperci.

Warsztaty kierujemy do wszystkich przedsiębiorstw, a w szczególności do:

 • Prezesów Zarządu
 • Wiceprezesów Zarządu
 • Członków Zarządu
 • Przewodniczących oraz Członków Rad Nadzorczych
 • Pełnomocników ds. Zarządu
 • Dyrektorów ds. Prawnych, Prawników, Radców Prawnych, Adwokatów
 • Prokurentów

Program

Wtorek, 7 lipca

08:30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

Warszawa, al. Jerozolimskie 45, Hotel Polonia
09:00

Sprawozdanie finansowe źródłem informacji o przedsiębiorstwie

 • Ewa Jakubczyk-Cały, Biegły Rewident, Partner Zarządzający, PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k.
 • istota i znaczenie sprawozdania finansowego w działalności firmy
 • kto odpowiada za sprawozdanie finansowe w firmie?
 • odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie ksiąg rachunkowych
 • elementy sprawozdania finansowego
 • obowiązki dotyczące rejestracji i publikacji sprawozdań
Warszawa, al. Jerozolimskie 45, Hotel Polonia
10:15

Przerwa kawowa

Warszawa, al. Jerozolimskie 45, Hotel Polonia
10:30

Bilans przedsiębiorstwa – co można z niego wyczytać?

 • do czego służy bilans?
 • jak czytać bilans?
 • konstrukcja bilansu
 • umiejętne wykorzystanie wiedzy zawartej w bilansie


Case Study: ANALIZA I INTERPRETACJA BILANSU 


Warszawa, al. Jerozolimskie 45, Hotel Polonia
12:00

Rachunek zysków i strat – jak czytać i rozumieć?

 • Dawid Robak, CFO, Lafarge Cement SA
 • informacje uzyskiwane z rachunku zysków i strat
 • klasyfikacja kosztów i przychodów
 • treść i budowa rachunku zysków i strat w wariantach porównawczym i kalkulacyjnym
 • kategorie wyników i ich interpretacje
Warszawa, al. Jerozolimskie 45, Hotel Polonia
13:30

Lunch

Warszawa, al. Jerozolimskie 45, Hotel Polonia
14:15

Rachunek przepływów pieniężnych - cash flow

 • Małgorzata Kaczmarczyk-Białecka, Menedżer, Konsulting, Grant Thornton
 • cash flow w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • budowa rachunku przepływu pieniężnych
 • metoda pośrednia i bezpośrednia sporządzania Cash flow - analiza porównawcza
 • ocena przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
 • ocena przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej i finansowej


Case Study: Ocena kondycji spółek na bazie autentycznych rachunków przepływów pieniężnych 

Warszawa, al. Jerozolimskie 45, Hotel Polonia
15:45

Ocena projektów inwestycyjnych

 • mgr inż. Andrzej Półkoszek , Andrzej Półkoszek Konsulting
 • podstawowe zasady i kryteria oceny opłacalności projektu inwestycyjnego

 - nakłady inwestycyjne

- okres życia projektu

- okres zwrotu nakładów inwestycyjnych, jako podstawowe kryterium oceny opłacalności

 • zmiana wartości pieniądza w czasie i wpływ tej zmiany na ocenę projektu inwestycyjnego

 - oprocentowanie i dyskontowanie [stopy dyskontowe]

- okres referencyjny projektu

- wartość rezydualna

 • zasady oceny projektu inwestycyjnego

- przepływy pieniężne

- płynność finansowa

- opłacalność ekonomiczna

- wskaźniki dyskontowe

- analiza wrażliwości wskaźników projektu na zmiany podstawowych parametrów planu finansowego

 • rodzaje projektów inwestycyjnych (greenfield, odtworzeniowe, rozwojowe, inne) i wpływ rodzaju projektu na możliwości jego oceny ekonomicznej
Warszawa, al. Jerozolimskie 45, Hotel Polonia
17:30

Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo

Warszawa, al. Jerozolimskie 45, Hotel Polonia

Prelegenci

 • Ewa Jakubczyk-Cały

  Ewa Jakubczyk-Cały

  Biegły Rewident, Partner Zarządzający PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k.
 • Małgorzata Kaczmarczyk-Białecka

  Małgorzata Kaczmarczyk-Białecka

  Menedżer, Konsulting Grant Thornton
 • Andrzej Półkoszek

  mgr inż. Andrzej Półkoszek

  Andrzej Półkoszek Konsulting
 • Dawid Robak

  Dawid Robak

  CFO Lafarge Cement SA

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej..

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż..

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników..

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Miejsce

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Magdalena Sokulska
Magdalena Sokulska

Project Manager

Współpraca marketingowa

Mateusz Stempak
Mateusz Stempak

Marketing Manager

Hotel Polonia

al. Jerozolimskie 45
Warszawa

2095 zł netto do 7 lipca

Zarejestruj się