KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - najnowsze zmiany prawne

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - najnowsze zmiany prawne

21 czerwca 2022 / online

2295 zł netto do 21 czerwca (cena udziału online)

Cel

Największa od 20 lat reforma Kodeksu spółek handlowych, coraz bliżej!

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 12 kwietnia 2022 r.

Nowelizowane przepisy wejdą w życie 13 października 2022 r.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH – najnowsze zmiany prawne, która odbędzie się 21 czerwca 2022 r. w formule online.

Nowe regulacje wprowadzą do polskiego systemu prawnego kompleksowe unormowania dotyczące „grup spółek” oraz rewolucję w zasadach prowadzenia nadzoru wewnętrznego w spółkach kapitałowych przez rady nadzorcze. Warto zapoznać się ze szczegółami planowanej ustawy, zanim stanie się obowiązującym prawem, aby w pełni przygotować się do nadchodzącej rzeczywistości.

Dyskusje organizowane podczas paneli będą również okazją, by wymienić się spostrzeżeniami i doświadczeniami związanymi z grupami spółek oraz funkcjonowaniem rad nadzorczych.

Wśród prelegentów znakomici eksperci, którzy uczestniczyli w pracach Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Prowadzący przybliżą Państwu jak maksymalnie efektywnie wykorzystać nowe mechanizmy prawne.

Podczas konferencji prelegenci odpowiedzą m.in. na poniższe pytania:

 • Kto i jak może utworzyć grupę spółek?
 • Jak ważnie i skutecznie wydawać wiążące polecenia w grupie spółek?
 • Jak i kiedy odmówić wykonania wiążącego polecenia?
 • Jakie prawa w grupie spółek mają wspólnicy i akcjonariusze mniejszościowi?
 • Jak kształtują się zasady odpowiedzialności spółki dominującej względem spółki zależnej oraz jej wierzycieli, wspólników i akcjonariuszy?
 • Jakie nowe uprawnienia zyskają rady nadzorcze w zakresie dostępu do dokumentacji i wyjaśnień spółki?
 • Jakie zmiany zajdą w zakresie organizacji prac rady nadzorczej i wsparcia ze strony podmiotów zewnętrznych?
 • Jaką rolę odgrywać będzie rada nadzorcza spółki dominującej w grupie spółek?
 • Jakie nowe obowiązki i uprawnienia zyskają rady nadzorcze spółek dominujących?
 • Jak nowelizacja wpłynie na zakres odpowiedzialności cywilnej i karnej członków organów spółek?

 Udział w konferencji pozwoli Państwu:

 • Przygotować się na zmiany i dowiedzieć się jak wykorzystać nowe przepisy
 • Wprowadzić lub usprawnić zarządzanie grupą spółek
 • Dostosować zasady działalności rady nadzorczej do nowych regulacji
 • Poznać nowe realia współpracy organów spółki

Co gwarantujemy?

 • Wysoki poziom przekazywanej wiedzy = praktyczne ujęcie zagadnień
 • Udział znakomitych i doświadczonych prelegentów – praktyków
 • Możliwość wymiany doświadczeń i skorzystanie z gotowych rozwiązań
 • Imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę

Do udziału zapraszamy m.in.:

 • Prezesów zarządu
 • Członków zarządu
 • Przewodniczących i członków rad nadzorczych
 • Dyrektorów departamentów obsługi władz spółek
 • Dyrektorów departamentów nadzoru właścicielskiego
 • Radców prawnych, adwokatów
 • Reprezentantów działów audytu i controllingu
 • Szefów biur obsługi zarządu
 • Wszystkich zainteresowanych tematyką spółek kapitałowych oraz holdingów

Program

Wtorek, 21 czerwca

08:55

Oficjalne powitanie uczestników, rozpoczęcie

 • Magdalena Sokulska, Project Manager, Puls Biznesu
online, ,
09:00

Grupa spółek – co to i dlaczego warto utworzyć?

 • Radosław Potrzeszcz , Adwokat, Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
 • czym jest i jak utworzyć grupę spółek
 • kto może należeć do grupy spółek
 • od kiedy istnieje „grupa spółek”
 • główne konsekwencje utworzenia grupy spółek z perspektywy „spółki dominującej” i „spółki zależnej”
 • czy w „grupie spółek” istnieją tajemnice, czyli co „matka” może wiedzieć
online, ,
09:45

Wiążące polecenia w ramach grupy spółek

 • Piotr Kleszczyński, Radca Prawny, Dyrektor Działu Prawnego, Xella Polska Sp. z o.o.
 • kto i w jaki sposób może wydawać wiążące polecenia
 • jaką formę ma mieć wiążące polecenie, aby było skuteczne
 • czy wiążące polecenie zawsze jest „wiążące”? – zasady odmowy wykonania
online, ,
10:30

Przerwa

online, ,
10:45

PANEL DYSKUSYJNY - Dotychczasowe problemy holdingów – czy nowe regulacje pomogą?

 • Prof. dr hab. Andrzej Szumański
 • Marek Szydłowski, Dyrektor Biura Prawnego, Grupa Komputronik

Obszary dyskusji:

 • jak dzisiaj wygląda współpraca w grupie spółek?
 • jakie są podstawowe problemy braku regulacji prawa holdingowego?
 • jaką aktualnie odpowiedzialność może ponosić członek zarządu spółki zależnej za „wsłuchiwanie się w głos matki”?
online, ,
11:30

Zasady odpowiedzialności cywilnej w grupie spółek

 • Mariusz Fistek, LL.M., Radca prawny, Dyrektor Naczelny ds. Korporacyjnych i Prawnych, KGHM Polska Miedź S.A.
 • kiedy i za co odpowiadać może spółka dominująca lub spółka zależna
 • czy spółka dominująca zawsze musi rekompensować spółce zależnej wyrządzoną szkodę
 • prawa wierzycieli, wspólników oraz akcjonariuszy spółki zależnej w grupie spółek
 • squeeze out oraz reverse squeeze out w grupie spółek
online, ,
12:15

Przerwa

online, ,
12:30

PANEL DYSKUSYJNY - Dla kogo są grupy spółek?

 • Moderator: Izabela Wojtyczka, Wiceprezes Zarządu, PZU Centrum Operacji, Sekretarz i Członek Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego
 • Anna Atanasow, Head of Legal, Huuuge Games
 • Prof. UJ dr hab. Krzysztof Oplustil
 • dr Filip Ostrowski, Dyrektor Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego, Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Adam Gosz, Radca Prawny, LPP S.A.

Obszary dyskusji:

 • czy to ciekawostka naukowa, czy biznes ich potrzebuje?
 • potencjalne wady funkcjonowania w „grupie spółek”, czyli może jednak nie wychodzić z „cienia”?
 • co na to akcjonariusze mniejszościowi oraz interesariusze?
online, ,
13:15

Nowe zasady organizacji prac rad nadzorczych

 • adw. Michał Roszczynialski, Dyrektor Działu Compliance, SALTUS TUW i SALTUS TU ŻYCIE SA
 • dopuszczalne sposoby podejmowania uchwał przez radę nadzorczą
 • organizacja prac rady nadzorczej poza posiedzeniami
 • rola przewodniczącego w kierowaniu radą
 • dobrowolne komitety rady nadzorczej
 • protokoły rady nadzorczej, czyli dzienniki z frontu
online, ,
14:00

Rozszerzone kompetencje i obowiązki rad nadzorczych

 • Karol Maciej Szymański, Partner Zarządzający, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • uprawnienia informacyjne rady nadzorczej, z uwzględnieniem grup spółek
 • relacje zarządu i rady nadzorczej – mur asymetrii informacyjnej powinien zostać zburzony
 • doradca rady nadzorczej, czyli specjalista ad hoc dla samodzielnej rady
 • transakcje z podmiotami powiązanymi pod szczególnym nadzorem
online, ,
14:45

Przerwa

online, ,
15:00

Kształtowanie odpowiedzialności karnej członków zarządu i rady nadzorczej (za zachowanie dotyczące grupy spółek)

 • Michał Babicz, Adwokat, Wspólnik, Szef Działu Postępowań Spornych, Filipiak Babicz Legal
 • czy możliwe jest „legalne” działanie na szkodę spółki zależnej
 • przestępstwa menadżerów w ramach grupy spółek
 • wpływ nowych kompetencji i obowiązków na odpowiedzialność karną
 • patologie „nadzorcze” w zgrupowaniu, czyli rzecz o oczekiwanej aktywności członków rad
online, ,
15:45

PANEL DYSKUSYJNY - Efektywna rada nadzorcza – wykorzystanie nowych i proponowanych rozwiązań

 • Moderator: Karol Maciej Szymański, Partner Zarządzający, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • Prof. UAM dr hab. Maciej Mataczyński, Adwokat, Partner Zarządzający, SMM Legal Maciak, Mataczyński
 • Mariusz Fistek, LL.M., Radca prawny, Dyrektor Naczelny ds. Korporacyjnych i Prawnych, KGHM Polska Miedź S.A.
 • Rafał Wiatr, Radca Prawny, Partner Zarządzający, Kancelaria Radców Prawnych Wiatr i Partnerzy
 • Piotr Rybicki, Biegły Rewident, Zawodowy Członek Rad Nadzorczych, ekspert portalu, NadzorKorporacyjny.pl

Obszary dyskusji:

 • rada nadzorcza w wersji online, czyli „bieżący” nadzór
 • rola rady w nadzorze nad grupą spółek – czy nadzorcy powinni dostrzegać jednostki zależne?
 • wpływ doradcy rady nadzorczej oraz pozostałych nowych narzędzi na bezpieczeństwo spółki
online, ,
16:30

Zakończenie konferencji

online, ,

Prelegenci

 • Anna Atanasow

  Anna Atanasow

  Head of Legal Huuuge Games
 • Michał Babicz

  Michał Babicz

  Adwokat, Wspólnik, Szef Działu Postępowań Spornych Filipiak Babicz Legal
 • Mariusz Fistek

  Mariusz Fistek

  LL.M., Radca prawny, Dyrektor Naczelny ds. Korporacyjnych i Prawnych KGHM Polska Miedź S.A.
 • Adam Gosz

  Adam Gosz

  Radca Prawny LPP S.A.
 • Piotr Kleszczyński

  Piotr Kleszczyński

  Radca Prawny, Dyrektor Działu Prawnego Xella Polska Sp. z o.o.
 • Maciej Mataczyński

  Prof. UAM dr hab. Maciej Mataczyński

  Adwokat, Partner Zarządzający SMM Legal Maciak, Mataczyński
 • Krzysztof Oplustil

  Prof. UJ dr hab. Krzysztof Oplustil

 • Filip Ostrowski

  dr Filip Ostrowski

  Dyrektor Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Radosław Potrzeszcz

  Radosław Potrzeszcz

  Adwokat, Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
 • Michał Roszczynialski

  adw. Michał Roszczynialski

  Dyrektor Działu Compliance SALTUS TUW i SALTUS TU ŻYCIE SA
 • Piotr Rybicki

  Piotr Rybicki

  Biegły Rewident, Zawodowy Członek Rad Nadzorczych, ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl
 • Andrzej Szumański

  Prof. dr hab. Andrzej Szumański

 • Marek Szydłowski

  Marek Szydłowski

  Dyrektor Biura Prawnego Grupa Komputronik
 • Karol Maciej Szymański

  Karol Maciej Szymański

  Partner Zarządzający RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • Rafał Wiatr

  Rafał Wiatr

  Radca Prawny, Partner Zarządzający Kancelaria Radców Prawnych Wiatr i Partnerzy
 • Izabela Wojtyczka

  Izabela Wojtyczka

  Wiceprezes Zarządu PZU Centrum Operacji, Sekretarz i Członek Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej..

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż..

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników..

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Miejsce

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Magdalena Sokulska
Magdalena Sokulska

Project Manager

Współpraca

Mateusz Stempak
Mateusz Stempak

Marketing Manager

Szczegółowa lokalizacja wkrótce


online

2295 zł netto do 21 czerwca

Zarejestruj się

Partner Merytoryczny

 • RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci

  RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci KANCELARIA RKKW Jesteśmy kancelarią dysponującą zespołem wykwalifikowanych oraz wyspecjalizowanych prawników, którzy świadczą usługi prawnicze w najbardziej wymagających oraz skomplikowanych projektach. W skład naszego zespół wchodzą radcowie prawni i adwokaci z wieloletnią praktyką, którzy swoje doświadczenie zawodowe zdobywali m.in. w dużych międzynarodowych kancelariach. Świadczone przez nas doradztwo prawne wychodzi poza utarte schematy, co umożliwia skuteczne i kreatywne rozwiązywanie nietypowych problemów prawnych. Połączenie doświadczenia oraz wiedzy z różnych dziedzin praktyki przekłada się na zadowolenie oraz satysfakcję naszych Klientów. Nasze doświadczenia obejmuje wsparcie prawne największych polskich przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki, w tym największych spółek publicznych.