online
Webinar
19 czerwca 2023
19 czerwca 2023
Ustawa antylichwiarska - nowe przepisy
Ustawa antylichwiarska - nowe przepisy

199 zł netto do 19 czerwca (cena udziału online)

Cel

Od 18 maja 2023 roku będzie obowiązywała zasadnicza część przepisów ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie, potocznie zwana ustawą „antylichiwarską”. Tym samym nastąpi szereg zmian w udzielaniu pożyczek. Zapraszamy Cię do udziału w szkoleniu online Ustawa antylichwiarska - nowe przepisy, podczas którego prawnicy z Kancelarii RESIST Rezanko Sitek odpowiedzą na poniższe pytania.

 • Na czym polega zasadnicza zmiana dotycząca oceny zdolności kredytowej?
 • W jaki sposób powyższa ocena powinna być wykonywana?
 • Jakie regulacje dotyczące kosztów pozaodsetkowych wprowadzono?
 • Jak można zabezpieczyć udzielane pożyczki?
 • Co zmieni się w nadzorze nad instytucjami pożyczkowymi?
 • Jaki wpływ wprowadzone zmiany mogą mieć na windykację roszczeń? 
 • Jakie sankcje mogą spotkać firmy pożyczkowe?
 • Jaką odpowiedzialność ponosi osobiście kadra zarządzająca?

Do udziału w webinarze zapraszamy:

 • firmy pożyczkowe
 • firmy parabankowe
 • firmy windykacyjne
 • banki
 • działy windykacyjne w bankach i firmach
 • działy restrukturyzacji (zadłużenia) w bankach i firmach 
 • działy ryzyka w bankach i firmach
 • działy kredytów w bankach


Program

Poniedziałek, 19 czerwca

09:55

Oficjalne powitanie uczestników, rozpoczęcie

 • Magdalena Sokulska, project manager, Puls Biznesu
online, ,
10:00

Wprowadzenie – omówienie zasadniczego celu ustawy antylichwiarskiej

 • Tomasz Romanowski, adwokat, partner, RESIST Rezanko Sitek
 • Agata Duda-Bieniek, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, RESIST Rezanko Sitek
online, ,
10:10

Nowa ocena zdolności kredytowej

 • Tomasz Romanowski, adwokat, partner, RESIST Rezanko Sitek
 • Agata Duda-Bieniek, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, RESIST Rezanko Sitek
 • Zasadnicze zmiany dotyczące oceny zdolności kredytowej
 • Sposób wykonywania oceny zdolności kredytowej
 • Analiza udostępnionych danych
online, ,
11:10

Zakazy i ograniczenia w zakresie nadmiernego zadłużania klientów

 • Tomasz Romanowski, adwokat, partner, RESIST Rezanko Sitek
 • Agata Duda-Bieniek, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, RESIST Rezanko Sitek
 • Zakaz rolowania pożyczek
 • Sankcje za nieprzestrzeganie ustawowych zakazów w kontekście przyszłej windykacji wierzytelności
online, ,
11:40

Przerwa

online, ,
12:00

Nowa regulacja w zakresie pożyczek udzielanych przez podmioty prywatne na podstawie kodeksu cywilnego

 • Tomasz Romanowski, adwokat, partner, RESIST Rezanko Sitek
 • Agata Duda-Bieniek, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, RESIST Rezanko Sitek
 • Ograniczenie kosztów pozaodsetkowych
 • Ograniczenie zabezpieczeń i egzekucji
online, ,
12:15

Limity kosztów pozaodsetkowych w pożyczkach udzielanych na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim

 • Tomasz Romanowski, adwokat, partner, RESIST Rezanko Sitek
 • Agata Duda-Bieniek, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, RESIST Rezanko Sitek
 • Nowa definicja kosztów pozaodsetkowych
 • Nowe limity kosztów pozaodsetkowych
 • Rodzaje limitów
 • Konsekwencje przekroczenia limitów
online, ,
13:15

Przerwa

online, ,
13:30

Nowe warunki formalne funkcjonowania firm pożyczkowych

 • Tomasz Romanowski, adwokat, partner, RESIST Rezanko Sitek
 • Agata Duda-Bieniek, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, RESIST Rezanko Sitek
 • Wymogi
 • Forma działalności
 • Nadzór nad działalnością instytucji pożyczkowych 
online, ,
14:00

Sankcje za niewywiązywanie się z obowiązków nałożonych przez ustawę

 • Tomasz Romanowski, adwokat, partner, RESIST Rezanko Sitek
 • Agata Duda-Bieniek, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, RESIST Rezanko Sitek
 • Kiedy Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć sankcje?
 • Jakiego rodzaju sankcje można wyróżnić?
 • Sankcje nakładane na instytucję pożyczkową oraz członków zarządu
 • Odpowiedzialność karna członków zarządu 
online, ,
14:30

Sesja pytań i odpowiedzi

 • Tomasz Romanowski, adwokat, partner, RESIST Rezanko Sitek
 • Agata Duda-Bieniek, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, RESIST Rezanko Sitek
online, ,
14:50

Zakończenie webinaru

online, ,

Prelegenci

 • Agata Duda-Bieniek

  Agata Duda-Bieniek

  radca prawny, doradca restrukturyzacyjny RESIST Rezanko Sitek
  Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz rozwiązywaniu sporów gospodarczych. Świadczy bieżącą obsługę prawną na rzecz pozasądowych organów postępowań insolwencyjnych oraz restrukturyzacyjnych. Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów świadczących na rynku usługi finansowe, obejmującą wszystkie aspekty ich funkcjonowania w obrocie prawnym, w tym w szczególności dochodzenie wierzytelności na drodze prawnej. Pełnomocnik w licznych sporach sądowych, w tym z zakresu windykacji, nienależytego wykonywania umów, dochodzenia roszczeń oraz upadłości konsumenckiej. Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu mediacji i alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Posiada także certyfikat mediatora ds. karnych z nieletnim sprawcą czynu zabronionego wydany przez Polskie Centrum Mediacji. Prawniczka rekomendowana przez Legal 500 EMEA w dziedzinie rozwiązywania sporów ('dispute resolution'). Autorka wielu artykułów prasowych. Prelegentka podczas konferencji i szkoleń.
 • Tomasz Romanowski

  Tomasz Romanowski

  adwokat, partner RESIST Rezanko Sitek
  Specjalizuje się w prawie zobowiązań i prawie rzeczowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych sposób zabezpieczania wierzytelności. Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów z sektora finansowego i budowlanego, obejmującą wszystkie aspekty ich funkcjonowania w obrocie prawnym, w tym w szczególności dochodzenie wierzytelności na drodze prawnej. Doradza syndykom i zarządcom we wszelkich kwestiach związanych z prowadzonymi przez nich postępowaniami, w tym wobec spółek prawa handlowego, banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Posiada bogate doświadczenie procesowe wynikające z reprezentowania klientów jako pełnomocnik w ponad tysiącu postępowań sądowych. Doradza klientom indywidualnym oraz reprezentuje ich w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego. Jest prawnikiem wyróżnionym w międzynarodowym rankingu Legal 500 EMEA w dziedzinie sporów sądowych ('dispute resolution'). Autor wielu artykułów prasowych. Prelegent podczas konferencji i szkoleń.

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej..

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż..

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników..

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Magdalena Sokulska
Magdalena Sokulska

Project Manager

Współpraca

Mateusz Stempak
Mateusz Stempak

Marketing Manager

199 zł netto do 19 czerwca

Zarejestruj się