Wyspecjalizowane sądy do spraw własności intelektualnej po roku działania

Wyspecjalizowane sądy do spraw własności intelektualnej po roku działania

6 września 2021 / Online

199 zł netto do 6 września

Cel

1 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy nowelizującej Kodeks postępowania cywilnego, zawierającej przepisy dotyczące powołania specjalnych sądów – sądów do spraw własności intelektualnej oraz postępowania przed tymi sądami. Sądy własności intelektualnej (IP) są wyspecjalizowanymi wydziałami sądów powszechnych, zajmującymi się wyłącznie prawem własności intelektualnej.


Powodem do wprowadzenia zmian była konieczność wdrożenia do polskiego porządku prawnego Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej i zapewnienie sądowej ochrony tych praw w ramach jednolitego i wyspecjalizowanego systemu sądownictwa.


W praktyce oznacza to, że powstały wyspecjalizowane w tym zakresie sądy, a dodatkowo wprowadzone zostały nowe narzędzia prawne umożliwiające sprawniejsze procedowanie w sprawach tego rodzaju.


Niedługo minie rok od rozpoczęcia funkcjonowania tych sądów. Chcielibyśmy wspólnie z ekspertami kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy omówić pierwsze doświadczenia związane z ich działalnością i postępowaniem w sprawach własności intelektualnej.KAŻDY ZAREJESTROWANY UCZESTNIK OTRZYMA DOSTĘP DO STRONY Z WEBCASTEM.

Jeśli zgłosisz i opłacisz swój udział, a nie będziesz mógł wziąć udziału w szkoleniu on-line - nie martw się! Będzie ono dostępne dla Ciebie także później, do obejrzenia w dowolnym momencie przez dwa tygodnie od szkolenia.

Zapraszamy do zgłoszenia już dziś !


Program

Poniedziałek, 6 września

11:00

Wyspecjalizowane sądy IP po roku działania

 • Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, Adwokat, Straszy Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • Beata Matusiewicz-Kulig, Adwokat, Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • Małgorzata Kutaj, Adwokat, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • Najważniejsze zasady postępowania w sprawach własności intelektualnej
 • Czy i jak zafunkcjonowały nowe narzędzia postępowania w sprawie własności intelektualnej?
 • Problemy praktyczne w postępowaniu przed sądami IP
 • Postępowanie w sprawach IP a inne postępowania odrębne
 • Gdzie warto pomyśleć o zmianach?
Online, ,
12:30

Sesja pytań i odpowiedzi

 • Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, Adwokat, Straszy Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • Beata Matusiewicz-Kulig, Adwokat, Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • Małgorzata Kutaj, Adwokat, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Online, ,

Prelegenci

 • Małgorzata Kutaj

  Małgorzata Kutaj

  Adwokat Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
  Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie własności przemysłowej, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawie autorskim. W kancelarii uczestniczy w pracach zespołu rozwiązywania sporów i arbitrażu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów o ochronę praw do znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych przed sądami powszechnymi, w tym przed Sądem Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych, a także w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz EUIPO. Reprezentuje klientów także w sporach o ochronę dóbr osobistych oraz z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zajmuje się również problematyką prawnokarnej ochrony praw własności intelektualnej, prowadząc liczne postępowania karne w tym przedmiocie, a także reprezentując klientów przed organami celnymi. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Szkołę Prawa Niemieckiego, funkcjonującą na tym Wydziale przy współpracy Uniwersytetu w Heidelbergu oraz Uniwersytetu w Moguncji. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego, organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński oraz studiów podyplomowych z zakresu Prawa Zamówień Publicznych, organizowanych przez Katedrę Polityki Gospodarczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim.
 • Beata Matusiewicz-Kulig

  Beata Matusiewicz-Kulig

  Adwokat, Partner Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
  Specjalizuje się w prowadzeniu procesów sądowych oraz doradztwie z zakresu prawa nieuczciwej konkurencji, w tym nieuczciwej reklamy, prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego jak również prawa cywilnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi, polubownymi, oraz w postępowaniach przez Urzędem Patentowym RP oraz EUIPO. W kancelarii kieruje pracami zespołu ds. rozwiązywania sporów i arbitrażu oraz jest członkiem Praktyki Prawa Własności Intelektualnej. Prowadziła szereg procesów sądowych w imieniu wiodących na polskim rynku podmiotów z branży telekomunikacyjnej, farmaceutycznej, ubezpieczeniowej i FMCG. Reprezentuje znane firmy farmaceutyczne w sporach sądowych dotyczących nieuczciwej reklamy produktów leczniczych oraz suplementów diety oraz naruszenia patentów farmaceutycznych. Reprezentuje i doradza także licznym przedsiębiorcom z szeroko pojętej branży designu, w tym meblarskiej, dekoracyjnej, przemysłowej, tekstylnej, odzieżowej, obuwniczej oraz sportowej w sporach o ochronę praw autorskich, ochronę wzorów przemysłowych, wzorów wspólnotowych i znaków towarowych, w tym przed Sądem Wspólnotowym ds. Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych. Jest także pełnomocnikiem w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP i EUIPO m.in. w sprawach o unieważnienie wzorów i znaków towarowych. Posiada również doświadczenie jako pełnomocnik w procesach sądowych o naruszenie patentów, praw do nazwy firmy, wizerunku podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Reprezentowała w takich sporach m.in. wiodące portale internetowe w Polsce, a także firmy farmaceutyczne i firmy z branży kosmetycznej. W zakresie jej praktyki mieści się również bieżące doradztwo w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz reprezentacja w sporach sądowych w takich sprawach. W szczególności występuje w imieniu podmiotów z branży telekomunikacyjnej, przemysłowej i medycznej w postępowaniach dotyczących rozliczeń kontraktów inwestycyjnych i wdrożeniowych. Jest członkiem INTA (International Trade Mark Organisation). Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Biegle posługuje się językiem angielskim.
 • Paweł Podrecki

  Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki

  Adwokat, Straszy Partner Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
  Adwokat, Starszy Partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Ekspert prawny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji, prawa nowych technologii i prawa cywilnego oraz procesowego. Jako pełnomocnik i doradca prawny wspiera zarządy wielu krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw prowadzących działalność w Polsce. W kancelarii nadzoruje prace największej i wielokrotnie wyróżnianej Praktyki IP, w tym zespołów: Prawa własności przemysłowej, Prawa autorskiego, Life Sciences, a także zespoły: Prawa konkurencji i ochrony konsumentów, Prawa procesowego i Prawa nieruchomości. Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w prawie własności intelektualnej oraz prawie konkurencji (m.in. Chambers Europe, Chambers Global, WTR1000, Legal 500, Rzeczpospolita). Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Stowarzyszenia Prawa Własności Przemysłowej, Stowarzyszenia Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji, Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii, arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych. Pełnił również funkcje arbitra Komisji Prawa Autorskiego i arbitra Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Uczestniczy w pracach nad projektami ustaw oraz sporządza ekspertyzy dla Sejmu i Senatu RP. Współpracował z Komisją Kodyfikacji Prawa Cywilnego. Praktykę adwokacką łączy z pracą naukową. Jest profesorem Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz kierownikiem Centrum Prawa Nowych Technologii PAN i Studiów Podyplomowych „Prawo Nowych Technologii”. Prowadzi na Uniwersytecie Jagiellońskim wykłady i seminaria z zakresu: prawa cywilnego, prawa własności przemysłowej, prawa ochrony konkurencji i prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych prowadzonych przez UJ i PAN oraz na aplikacjach adwokackiej i rzecznikowskiej. Wykładowca Szkoły Prawa Niemieckiego UJ oraz Uniwersytetu Wiedeńskiego. Stypendysta w Max-Planck-Institut für Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht w Monachium oraz Uniwersytetów w Berlinie i Wiedniu. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji oraz zagadnień prawa europejskiego. Redaktor pierwszej i największej publikacji IT „Prawo Internetu”. Autor m.in. monografii: „Porozumienia monopolistyczne i ich cywilnoprawne skutki” oraz „Środki ochrony praw własności intelektualnej” , a także współautor monografii Prawo patentowe (Red. M. du Vall. E. Traple). Współautor wielu rozdziałów w Systemie Prawa Prywatnego w tomach „Prawo konkurencji”, „Prawo własności przemysłowej” oraz „Prawo handlowe”. Współautor Komentarza C.H.Beck: Prawo Własności Przemysłowej, Komentarza do prawa autorskiego i praw pokrewnych (Wolters Kluwer) i Ustawy o roszczeniach o naprawienia szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Posługuje się językiem niemieckim i angielskim.

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej..

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż..

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników..

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Aldona Mlonek
Aldona Mlonek

Project Manager

Współpraca

Mateusz Stempak
Mateusz Stempak

Marketing Manager

199 zł netto do 6 września

Zarejestruj się