Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI) – warsztaty praktyczne

Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI) – warsztaty praktyczne

25 września 2020 / Warszawa

1195 zł netto do 26 czerwca

1495 zł netto do 25 września

WIOSENNA PROMOCJA - 15% RABATU!

Cel

Warsztat dotyczy praktycznych aspektów funkcjonowania nowej kategorii podmiotów na rynku venture capital, czyli Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI). Wprowadzenie ASI było równoznaczne z poddaniem pod nadzór KNF dotychczas nieregulowanej działalności funduszy VC/PE, prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego, które zbierają aktywa od wielu inwestorów w celu ich korzystnego lokowania. Podjęcie tej działalności wymaga obecnie uzyskania zezwolenia KNF lub – w przypadku funduszy o mniejszej kapitalizacji – wpisu do rejestru Zarządzających ASI, prowadzonego przez KNF. Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem ASI w Polsce, jako jednego z najkorzystniejszych „wehikułów inwestycyjnych”.


Warsztat adresowany jest do wszystkich tych podmiotów, które zamierzają podjąć lub prowadzą działalność inwestycyjną i zastanawiają się, jaka forma prowadzenia tej działalności będzie dla nich optymalna, a także do osób obsługujących funkcjonowanie ASI oraz do inwestorów.


Podczas warsztatu omówione zostaną w szczególności:


 • zasady doboru optymalnej struktury działalności inwestycyjnej, uwzględniając przy tym przepisy obowiązującego ustawodawstwa (w tym w zakresie wspierania innowacyjności)
 • szczegóły procedury rozpoczęcia działalności ASI, a także funkcjonowanie i zarządzanie ASI
 • obowiązujące regulacje w zakresie nadzoru nad działalnością ASI
 • sposoby pozyskania kapitału w oparciu o ASI
 • koszty funkcjonowania ASI oraz benefity podatkowe
 • sankcje w przypadku naruszenia ustawowych reguł w zakresie organizacji działalności
 • compliance w ASI.


Program

Piątek, 25 września

09:00 09:30

Rejestracja uczestników, poranna kawa

 • 30 min.
Warszawa, ,
09:30

Warsztaty

Ramowy plan godzinowy:


09.00-9.30 Rejestracja uczestników, poranna kawa

09.30 Rozpoczęcie

9.30-10.45 Warsztaty

10.45-11.00 Przerwa na kawę

11.00-12.30 Warsztaty

12.30-13.30 Przerwa na lunch

13.30-16.00 Warsztaty

16.00 Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatówPROGRAM WARSZTATÓW


I. Alternatywna spółka inwestycyjna - rys historyczny i obowiązujące podstawy prawne regulacji

Agata Kowalska - Radca prawny, Partner zarządzający, Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy (ck-legal.pl)

Wojciech Chabasiewicz - Radca prawny, Partner zarządzający, Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy (ck-legal.pl)


II. Alternatywna spółka inwestycyjna i jej działalność

Agata Kowalska - Radca prawny, Partner zarządzający, Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy (ck-legal.pl)

Wojciech Chabasiewicz - Radca prawny, Partner zarządzający, Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy (ck-legal.pl)


1. Kryteria definiujące działalność ASI.

2. Wybór optymalnej struktury ASI i Zarządzającego ASI:

     a)  zewnętrznie zarządzający ASI;

b)  wewnętrznie zarządzający ASI.

3. Formy prawne ASI.

4. Warunki podjęcia działalności w ramach ASI. Procedury przed KNF (działalność w oparciu o wpis do rejestru oraz zezwolenie).

5. Porównanie ASI z innymi AFI (FIZ, SFIO). ZASI v. TFI jako organ Funduszu Inwestycyjnego.


III. Działalność ASI w praktyce

Agata Kowalska - Radca prawny, Partner zarządzający, Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy (ck-legal.pl)

Wojciech Chabasiewicz - Radca prawny, Partner zarządzający, Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy (ck-legal.pl)


1. Zarządzanie ASI.

a) decyzje inwestycyjne;

b) umowy o zarządzenie inwestycjami – wewnętrznie zarządzający i zewnętrznie zarządzający.

2. Aspekty bilansowe i sprawozdawczość rachunkowa ASI i ZASI.

3. Nadzór nad działalnością ASI i ZASI. Obowiązki informacyjne, publikacyjne oraz sprawozdawcze.

4. Likwidacja ASI.


IV. Finansowanie ASI

Agata Kowalska - Radca prawny, Partner zarządzający, Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy (ck-legal.pl)

Wojciech Chabasiewicz - Radca prawny, Partner zarządzający, Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy (ck-legal.pl)


1. Umowy z inwestorami.

2. Dokapitalizowanie spółek (emisje publiczne i prywatne).

3. Finansowanie dłużne (obligacje, pożyczki, pożyczki partycypacyjne, pożyczki podporządkowane).


V. Inwestycje ASI

Agata Kowalska - Radca prawny, Partner zarządzający, Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy (ck-legal.pl)

Wojciech Chabasiewicz - Radca prawny, Partner zarządzający, Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy (ck-legal.pl)


1. Weryfikacja inwestycji.

2. Wycena inwestycji.

3. Umowy inwestycyjne.

4. Inne formy inwestowania (pożyczki, convertible loans, obligacje).

5. Wyjścia z inwestycji.


VI. Compliance w ZASI/ASI. Odpowiedzialność ZASI/ASI i członków ich organów za działalność inwestycyjną

Agata Kowalska - Radca prawny, Partner zarządzający, Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy (ck-legal.pl)

Wojciech Chabasiewicz - Radca prawny, Partner zarządzający, Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy (ck-legal.pl)


1. Regulacje wewnętrzne i reguły korporacyjne. Rola organów.

2. ASI/ZASI jako instytucje obowiązane na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML). Dokumentacja FATCA/CRS.

3. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny niedozwolone.


VII. Benefity podatkowe dla ASI/ZASI.

Małgorzata Gach - Radca prawny, doradca podatkowy, partner w kancelarii prawnej GACH MIZIŃSKA


1. Brak podwójnego opodatkowania ASI – wykorzystanie struktury.

2. Zwolnienia zysków kapitałowych w ASI.

3. Czynności zarządcze a VAT.

4. Dystrybucja udziału w zysku ASI w strukturze spółki komandytowo – akcyjnej do Zarządzającego w VAT.

5. PCC przy transakcjach inwestycyjnych.


VIII. Odpowiedzialność karnoskarbowa za zobowiązania publicznoprawne oraz odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe podatnika – ASI/ZASI

Małgorzata Gach - Radca prawny, doradca podatkowy, partner w kancelarii prawnej GACH MIZIŃSKA

Warszawa, ,
16:00

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Warszawa, ,

Prelegenci

 • Wojciech Chabasiewicz

  Wojciech Chabasiewicz

  Radca prawny, Partner zarządzający Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy
 • Małgorzata Gach

  Małgorzata Gach

  Radca prawny, doradca podatkowy, partner Kancelaria prawna GACH MIZIŃSKA
 • Agata Kowalska

  Agata Kowalska

  Radca prawny, Partner zarządzający, Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy (ck-legal.pl)

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej..

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż..

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników..

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Miejsce

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Aldona Mlonek
Aldona Mlonek

Project Manager

Współpraca marketingowa

Mateusz Stempak
Mateusz Stempak

Marketing Manager

Szczegółowa lokalizacja wkrótce


Warszawa

1195 zł netto do 26 czerwca

Zarejestruj się

Partner Merytoryczny