KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

10 września 2021 / online

1095 zł netto do 6 sierpnia (cena udziału online)

1595 zł netto do 10 września (cena udziału online)

Cel

Największa od 20 lat reforma Kodeksu spółek handlowych, wprowadzająca do polskiego systemu prawnego kompleksowe unormowania dotyczące „grup spółek” oraz rewolucję w zasadach prowadzenia nadzoru wewnętrznego w spółkach kapitałowych przez rady nadzorcze, coraz bliżej! Uchwalenie odpowiedniej ustawy stało się elementem rządowego programu znanego pod hasłem „Polski Ład”, zaś sam proces legislacyjny nabrał tempa.

Nowe regulacje mają być odpowiedzią na praktyczne problemy pojawiające się w obszarze zarządzania holdingiem, a także ustanawiają nieznane wcześniej instytucje zwiększające efektywność funkcjonowania rad nadzorczych dla ochrony wszystkich interesariuszy spółek kapitałowych.


• Jak wykorzystać przygotowywane przepisy, żeby zoptymalizować procesy w ramach grupy spółek? 

• Jak „wiążące polecenia” wpłyną na sposób zarządzania holdingiem? 

• Kto i w jakich przypadkach będzie ponosił odpowiedzialność za realizację przez spółkę zależną interesu grupy spółek? 

• Które aktualne problemy rad nadzorczych zostaną zminimalizowane? 

• Czy członkowie rad nadzorczych zyskają w końcu dostęp do informacji o spółkach zależnych?


Zaplanowane podczas konferencji spotkania z praktykami, naukowcami oraz ekspertami odpowiedzialnego za nowelizację Ministerstwa Aktywów Państwowych przybliżą Państwu jak maksymalnie efektywnie wykorzystać nowe mechanizmy prawne i jak przygotować się już dzisiaj do nadchodzącej rzeczywistości. Dyskusje organizowane podczas paneli będą natomiast okazją, by wymienić się spostrzeżeniami i doświadczeniami związanymi z grupami spółek oraz funkcjonowaniem rad nadzorczych. Konferencja będzie umożliwiała także zadawanie zaproszonym gościom pytań dotyczących niuansów nowych przepisów Kodeksu spółek handlowych, tak by ocenić w jaki sposób możecie Państwo być beneficjentami nadchodzącej reformy.

Co gwarantujemy?

 • Wysoki poziom przekazywanej wiedzy = praktyczne ujęcie zagadnień
 • Udział znakomitych i doświadczonych prelegentów – praktyków, którzy uczestniczyli w pracach Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego
 • Możliwość wymiany doświadczeń i skorzystanie z gotowych rozwiązań
 • Imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę

Do udziału zapraszamy m.in.:

 • Prezesów zarządu
 • Członków zarządu
 • Przewodniczących i członków rad nadzorczych
 • Dyrektorów departamentów obsługi władz spółek
 • Dyrektorów departamentów nadzoru właścicielskiego
 • Radców prawnych, adwokatów
 • Reprezentantów działów audytu i controllingu
 • Szefów biur obsługi zarządu
 • Wszystkich zainteresowanych tematyką spółek kapitałowych oraz holdingów

Program

Piątek, 10 września

08:25

Oficjalne powitanie uczestników

 • Magdalena Sokulska, Project Manager, Puls Biznesu
online, ,
08:30

Grupa spółek – co to i dlaczego warto utworzyć?

 • Agnieszka Nalazek, Certyfikowany Doradca w ASO , Radca Prawny, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • czym jest i jak utworzyć grupę spółek
 • kto może należeć do grupy spółek
 • od kiedy istnieje „grupa spółek”
 • główne konsekwencje utworzenia grupy spółek z perspektywy „spółki dominującej” i „spółki zależnej”
 • czy w „grupie spółek” istnieją tajemnice, czyli co „matka” może wiedzieć
online, ,
09:15

Wiążące polecenia w ramach grupy spółek

 • dr Filip Ostrowski, Dyrektor Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego, Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • kto i w jaki sposób może wydawać wiążące polecenia
 • jaką formę ma mieć wiążące polecenie, aby było skuteczne
 • czy wiążące polecenie zawsze jest „wiążące”? – zasady odmowy wykonania
online, ,
10:00

PANEL DYSKUSYJNY - Dotychczasowe problemy holdingnów – czy nowe regulacje pomogą?

 • Moderator: dr Filip Ostrowski, Dyrektor Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego, Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Adam Gosz, Radca Prawny, LPP S.A.
 • dr Paweł Błaszczyk, Adwokat, Partner, Kancelaria Adwokacko - Radcowska Błaszczyk i Partnerzy
 • Jakub Lechowicz, Radca Prawny, Dyrektor Biura Prawnego, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Obszary dyskusji:

 • jak dzisiaj wygląda współpraca w grupie spółek?
 • jakie są podstawowe problemy braku regulacji prawa holdingowego?
 • jaką aktualnie odpowiedzialność może ponosić członek zarządu spółki zależnej za „wsłuchiwanie się w głos matki”?
online, ,
11:30

Przerwa

online, ,
11:45

Zasady odpowiedzialności cywilnej w grupie spółek

 • Marcin Barłog, Radca Prawny, Prawnik, Filipiak Babicz Legal
 • kiedy i za co odpowiadać może spółka dominująca lub spółka zależna
 • czy spółka dominująca zawsze musi rekompensować spółce zależnej wyrządzoną szkodę
 • prawa wierzycieli, wspólników oraz akcjonariuszy spółki zależnej w grupie spółek
 • squeeze out oraz reverse squeeze out w grupie spółek
online, ,
12:30

PANEL DYSKUSYJNY - Dla kogo są grupy spółek?

 • Moderator: Izabela Wojtyczka, Zastępca Dyrektora Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Członek Rady Nadzorczej PKP Cargo S.A.
 • Prof. dr hab. Andrzej Szumański
 • dr Rafał Kos, Partner Zarządzający, Adwokat, Kubas Kos Gałkowski
 • Jakub Modrzejewski, Radca Prawny, Dyrektor Biura Grupy Kapitałowej, Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.

Obszary dyskusji:

 • czy to ciekawostka naukowa, czy biznes ich potrzebuje?
 • potencjalne wady funkcjonowania w „grupie spółek”, czyli może jednak nie wychodzić z „cienia”?
 • co na to akcjonariusze mniejszościowi oraz interesariusze?
online, ,
14:00

Przerwa

online, ,
14:15

Nowe zasady organizacji prac rad nadzorczych

 • dr hab. Dominika Wajda, Radca Prawny
 • dopuszczalne sposoby podejmowania uchwał przez radę nadzorczą
 • organizacja prac rady nadzorczej poza posiedzeniami
 • rola przewodniczącego w kierowaniu radą
 • dobrowolne komitety rady nadzorczej
 • protokoły rady nadzorczej, czyli dzienniki z frontu
online, ,
15:00

Rozszerzone kompetencje i obowiązki rad nadzorczych

 • Karol Szymański, Wiceprezes Zarządu, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • uprawnienia informacyjne rady nadzorczej, z uwzględnieniem grup spółek
 • relacje zarządu i rady nadzorczej – mur asymetrii informacyjnej powinien zostać zburzony
 • doradca rady nadzorczej, czyli specjalista ad hoc dla samodzielnej rady
 • transakcje z podmiotami powiązanymi pod szczególnym nadzorem
online, ,
15:45

Przerwa

online, ,
16:00

Kształtowanie odpowiedzialności karnej członków zarządu i rady nadzorczej (za zachowanie dotyczące grupy spółek)

 • Krzysztof Sobieski, Adwokat, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • czy możliwe jest „legalne” działanie na szkodę spółki zależnej
 • przestępstwa menadżerów w ramach grupy spółek
 • wpływ nowych kompetencji i obowiązków na odpowiedzialność karną
 • patologie „nadzorcze” w zgrupowaniu, czyli rzecz o oczekiwanej aktywności członków rad
online, ,
16:45

PANEL DYSKUSYJNY - Efektywna rada nadzorcza – wykorzystanie nowych i proponowanych rozwiązań

 • Moderator: Karol Szymański, Wiceprezes Zarządu, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • dr Radosław Kwaśnicki, Senior Partner, Prezes Zarządu, Radca Prawny, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • Piotr Rybicki, Zawodowy członek rad nadzorczych, ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl
 • Jan Linke, Radca Prawny, Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A.
 • Agnieszka Gontarek, Dyrektor, Dział Emitentów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Paweł Tymczyszyn, Radca Prawny

Obszary dyskusji:

 • rada nadzorcza w wersji online, czyli „bieżący” nadzór
 • rola rady w nadzorze nad grupą spółek – czy nadzorcy powinni dostrzegać jednostki zależne?
 • wpływ doradcy rady nadzorczej oraz pozostałych nowych narzędzi na bezpieczeństwo spółki
online, ,
17:45

Zakończenie konferencji

online, ,

Prelegenci

 • Marcin Barłog

  Marcin Barłog

  Radca Prawny, Prawnik Filipiak Babicz Legal
 • Paweł Błaszczyk

  dr Paweł Błaszczyk

  Adwokat, Partner Kancelaria Adwokacko - Radcowska Błaszczyk i Partnerzy
 • Agnieszka Gontarek

  Agnieszka Gontarek

  Dyrektor, Dział Emitentów Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Adam Gosz

  Adam Gosz

  Radca Prawny LPP S.A.
 • Rafał Kos

  dr Rafał Kos

  Partner Zarządzający, Adwokat Kubas Kos Gałkowski
 • Radosław Kwaśnicki

  dr Radosław Kwaśnicki

  Senior Partner, Prezes Zarządu, Radca Prawny RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • Jakub Lechowicz

  Jakub Lechowicz

  Radca Prawny, Dyrektor Biura Prawnego Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 • Jan Linke

  Jan Linke

  Radca Prawny Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A.
 • Jakub Modrzejewski

  Jakub Modrzejewski

  Radca Prawny, Dyrektor Biura Grupy Kapitałowej Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
 • Agnieszka Nalazek

  Agnieszka Nalazek

  Certyfikowany Doradca w ASO , Radca Prawny RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • Filip Ostrowski

  dr Filip Ostrowski

  Dyrektor Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Piotr Rybicki

  Piotr Rybicki

  Zawodowy członek rad nadzorczych, ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl
 • Krzysztof Sobieski

  Krzysztof Sobieski

  Adwokat RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • Andrzej Szumański

  Prof. dr hab. Andrzej Szumański

 • Karol Szymański

  Karol Szymański

  Wiceprezes Zarządu RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • Paweł Tymczyszyn

  Paweł Tymczyszyn

  Radca Prawny
 • Dominika Wajda

  dr hab. Dominika Wajda

  Radca Prawny
 • Izabela Wojtyczka

  Izabela Wojtyczka

  Zastępca Dyrektora Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Członek Rady Nadzorczej PKP Cargo S.A.

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej..

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż..

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników..

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Miejsce

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Magdalena Sokulska
Magdalena Sokulska

Project Manager

Współpraca

Weronika Kuchta
Weronika Kuchta

Marketing Manager

Szczegółowa lokalizacja wkrótce


online

1095 zł netto do 6 sierpnia

Zarejestruj się