Kontrakty budowlane

Kontrakty budowlane

25 listopada 2020 / Warszawa

1395 zł netto do 25 listopada (cena udziału online)

1895 zł netto do 23 października

2195 zł netto do 25 listopada

Cel

Zapraszamy Państwa na kolejną edycję warsztatów „Kontrakty budowlane – relacje między inwestorem a wykonawcą w procesie realizacji inwestycji budowlanej”, która odbędzie się 25 listopada 2020 r., w Warszawie.

Wydarzenie skierowane jest do wszelkich podmiotów biorących udział w projektach infrastrukturalnych realizowanych na podstawie kontraktów budowlanych.

Umowy o roboty budowlane stanowią jedną z bardziej skomplikowanych umów określonych w Kodeksie cywilnym. Realizacja wywołuje szereg sporów pomiędzy kontrahentami, niesie wiele odpowiedzialności i ryzyk. Dlatego też warto wiedzieć, czego można domagać się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

Podczas warsztatów zaproszeni prelegenci pomogą rozwiać wątpliwości dotyczące najczęściej spotykanych błędów inwestorów oraz wykonawców przy zawieraniu i realizacji umów, przestrzegania terminów, kar umownych, sposobów określenia wynagrodzenia czy też rozwiązania umowy.


DZIĘKI UDZIAŁOWI W WARSZTATACH, UZYSKAJĄ PAŃSTWO ODPOWIEDZI NA PONIŻSZE PYTANIA:

 • Jaki jest wpływ uwarunkowań biznesowych na negocjacje umowy
 • Kiedy można dochodzić roszczeń z gwarancji a kiedy z rękojmi?
 • Jakie są ryzyka związane z przygotowaniem robót zamiennych
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy w toku zawierania i realizacji umów
 • Jakie zabezpieczenia zastosować w umowie z generalnym wykonawcą interesów inwestora na wypadek zgłoszenia roszczeń przez podwykonawców
 • Co w sytuacji upadłości? Jak dochodzić roszczeń podwykonawców w postępowaniu upadłościowym
 • Jakie są sposoby i skutki rozwiązania kontraktu budowlanego.


KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH:

Warsztaty kierujemy do pracowników firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora, firm finansujących roboty budowlane m. in. pracowników i kierowników działów: nieruchomości, prawnych, inwestycji, umów i planowania oraz podmiotów prowadzących działalność w obszarze kontraktów budowlanych.


DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH:

 • Wysoki poziom przekazywanej wiedzy
 • Prelekcje cenionych i doświadczonych ekspertów z zakresu prawa budowlanego
 • Ciekawe dyskusje oraz liczne case studies
 • Możliwość wymiany doświadczeń i skorzystania z gotowych rozwiązań
 • Imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę

Program

Środa, 25 listopada

09:00

Rejestracja, poranna kawa

Warszawa, ,
09:25

Przywitanie uczestników

 • Aldona Mlonek-Korzonkowska, Project Manager, Puls Biznesu
Warszawa, ,
09:30

Negocjacje kontraktu budowlanego

 • Dominik Sypniewski, Head of Real Estate&Construction, Góralski & Goss Legal
 •  Modele kontraktów budowlanych
 • Wpływ uwarunkowań biznesowych na negocjacje
 •  Kluczowe obszary negocjacji
 • Rola prawnika w negocjacjach kontraktu budowlanego


Warszawa, ,
10:20

Sposoby zabezpieczenia roszczeń z rękojmi i gwarancji budowlanych

 • Małgorzata Zamorska, Radca prawny, Partner, bnt Neupert Zamorska & Partnerzy sp.j
 • Gwarancja i rękojmia – dwie odrębne podstawy dochodzenia roszczeń
 • Kiedy można dochodzić roszczeń z gwarancji a kiedy z rękojmi?
 • Czy te same prawa wynikają z rękojmi i gwarancji?
 • Czy mając gwarancję i rękojmię można żądać odszkodowania na zasadach ogólnych?
 • Jak skutecznie zabezpieczyć roszczenia wynikające z gwarancji i rękojmi by nie pozostały tylko na papierze?
Warszawa, ,
11:10

Roboty dodatkowe i zamienne

 • Piotr Staniszewski, Radca prawny, Partner w warszawskim Zespole Prawa Nieruchomości, Dentons
 • Forma i zakres zleceń robót dodatkowych i zamiennych
 • Umocowanie do zlecenia i przyjmowania zleceń
 • Zasady rozliczeń
 • Aneksowanie umów o roboty budowlane
 • Zmiany zakresu a zmiany pozwoleń związanych z procesem inwestycyjnym
 • Ryzyka związane z przygotowaniem robót zamiennych
 • Roszczenia wykonawcy wobec inwestora związane ze zleceniem robót dodatkowych / zamiennych
Warszawa, ,
12:00

Przerwa na kawę

Warszawa, ,
12:20

Odpowiedzialność w procesie budowlanym za roszczenia podwykonawcy

 • Michał Prochwicz, Senior Associate w praktyce nieruchomości kancelarii Bird & Bird
 • Marcin Świerżewski, Counsel. Kieruje praktyką nieruchomości kancelarii Bird & Bird
 • Przesłanki odpowiedzialności inwestora za roszczenia podwykonawcy
 • Zabezpieczenie w umowie z generalnym wykonawcą interesów inwestora na wypadek zgłoszenia roszczeń przez podwykonawców
 • Zasady prawidłowej konstrukcji kaucji zabezpieczającej w umowach pomiędzy generalnym wykonawcą i podwykonawcami
Warszawa, ,
13:10

Nieterminowa realizacja umowy

 • Barbara Pancer, Senior Associate , Attorney-at-Law, Greenberg Traurig Grzesiak sp.k.
 • Określenie terminu zakończenia wykonania umowy
 • Harmonogram robót a odbiory i rozliczenia częściowe
 • Możliwość zawieszenia wykonania robót oraz przedłużenia czasu na ukończenie (ze strony inwestora oraz wykonawcy)
 • Uprawnienia stron w przypadku nieterminowej realizacji umowy (kary umowne, możliwość odstąpienia od umowy)
Warszawa, ,
14:00

Lunch

Warszawa, ,
14:50

Upadłość wykonawcy – i co dalej?

 • Izabela Staniszewska- Brzóżek, Associate w zespole Commercial w kancelarii Bird & Bird
 • Skutki ogłoszenia upadłości dla umowy o roboty budowlane
 • Dochodzenie roszczeń podwykonawców w postępowaniu upadłościowym
 • Odpowiedzialność inwestora za podwykonawców
 • Zakres odpowiedzialności gwarancyjnej upadłego 
Warszawa, ,
15:40

Rozwiązanie umowy o roboty budowlane

 • Dominik Hińcz, Associate, praktyka rozwiązywania sporów, Bird&Bird
 • Bartłomiej Niewczas, Counsel, praktyka rozwiązywania sporów, Bird&Bird
 • Sposoby rozwiązania kontraktu budowlanego
 • Odstąpienie a wypowiedzenie umowy
 • Skutki odstąpienia
 • Odstąpienie ze skutkiem ex tunc a skutek ex nunc
 • Inwentaryzacja robót
Warszawa, ,
16:20

Podatki w robotach budowlanych

 • Roboty budowlane realizowane etapami
 • Kary umowne i odszkodowania na gruncie podatku CIT oraz VAT
 • Kaucja gwarancyjna i depozyt zabezpieczający umowę
 • Odstąpienie od umowy o roboty budowlane – skutki na gruncie CIT oraz VAT -dokumentowanie rozliczeń


Warszawa, ,
17:10

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Warszawa, ,

Prelegenci

 • Dominik Hińcz

  Dominik Hińcz

  Associate, praktyka rozwiązywania sporów Bird&Bird
 • Bartłomiej Niewczas

  Bartłomiej Niewczas

  Counsel, praktyka rozwiązywania sporów Bird&Bird
 • Barbara Pancer

  Barbara Pancer

  Senior Associate , Attorney-at-Law Greenberg Traurig Grzesiak sp.k.
 • Michał Prochwicz

  Michał Prochwicz

  Senior Associate w praktyce nieruchomości kancelarii Bird & Bird
 • Izabela Staniszewska- Brzóżek

  Izabela Staniszewska- Brzóżek

  Associate w zespole Commercial w kancelarii Bird & Bird
 • Piotr Staniszewski

  Piotr Staniszewski

  Radca prawny, Partner w warszawskim Zespole Prawa Nieruchomości Dentons
 • Dominik Sypniewski

  Dominik Sypniewski

  Head of Real Estate&Construction Góralski & Goss Legal
 • Marcin Świerżewski

  Marcin Świerżewski

  Counsel. Kieruje praktyką nieruchomości kancelarii Bird & Bird
 • Małgorzata Zamorska

  Małgorzata Zamorska

  Radca prawny, Partner bnt Neupert Zamorska & Partnerzy sp.j

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej..

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż..

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników..

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Miejsce

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Aldona Mlonek
Aldona Mlonek

Project Manager

Współpraca marketingowa

Mateusz Stempak
Mateusz Stempak

Marketing Manager

Szczegółowa lokalizacja wkrótce


Warszawa

1395 zł netto do 25 listopada

Zarejestruj się