Renegocjacja czynszowych umów najmu lokali biurowych - praktyczne aspekty

Renegocjacja czynszowych umów najmu lokali biurowych - praktyczne aspekty

14 kwietnia 2021 / Online

149 zł netto do 14 kwietnia

Cel

Lockdown i obostrzenia wprowadzone przez rząd w związku z pandemią koronawirusa spowodowały konieczność wprowadzenia znaczących zmian w funkcjonowaniu powierzchni biurowych. Wiele firm, dbając o bezpieczeństwo swoich pracowników, zdecydowało się przejść na pracę zdalną.

W trakcie szkolenia eksperci kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy przedstawią najważniejsze aspekty związane z tematem renegocjowania umów najmu lokali biurowych w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego oraz regulacje i wytyczne wprowadzane w trakcie pandemii koronawirusa. Szczególna uwaga zostanie poświęcona wskazaniu podstaw prawnych i faktycznych obniżenia czynszu najmu w okresie ograniczonego wykorzystania lokalu biurowego.

 

Podczas webinaru również:

 • Wpływ epidemii koronawirusa na umowy najmu lokali biurowych
 • Warunki techniczne lokali biurowych i budynków biurowych a koronawirus
 • Wytyczne epidemiologiczne dotyczące pracy w lokalach biurowych
 • Rękojmia przy umowie najmu i dzierżawy
 • Uprawnienia wynikające z wzajemnego charakteru umowy najmu
 • Odpowiedzialność kontraktowa za niewykonanie zobowiązania
 • Zabezpieczenie interesów stron umowy najmu lokali biurowych na czas renegocjacji lub na czas sporu sądowego.


Program

Środa, 14 kwietnia

11:00 13:00

Praktyczne aspekty renegocjacji czynszowych umów najmu lokali biurowych w związku z przepisami kodeksu cywilnego i regulacjami lub wytycznymi koronawirusowymi

 • Emilia Chmielewska, Adwokat, Senior Associate, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • Rafał Klimek, Radca prawny, Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

1. Umowa jako źródło zobowiązania stron stosunku cywilnoprawnego.

a) postanowienia umowy jako podstawa określenia rozkładu ryzyka stron

b) zasada swobody umów i jej ograniczenia

c) ograniczenia w rozkładzie ryzyka kontraktowego


2. Zobowiązania stron w umowie najmu lokalu biurowego.

a) świadczenia stron w umowie najmu (świadczenia główne, uboczne i pomocnicze)

b) umowa najmu jako umowa wzajemna (zobowiązania wzajemne, korelaty zobowiązań wzajemnych)

c) cel świadczenia w umowie najmu (art. 354 § 1 k.c.)

d) umowa najmu lokali biurowych jako umowa mieszana

3. Zasady ogólne wykonania i skutki niewykonania zobowiązania


a) należyta staranność przy wykonywaniu zobowiązania jako granica zobowiązania dłużnika (art. 355 k.c.)

b) odpowiedzialność kontraktowa za niewykonanie zobowiązania (art. 471 k.c. i nast.)

c) rozkład ryzyka przy wykonywaniu zobowiązania

d) siła wyższa a wykonanie zobowiązania


4. Instytucje kodeksu cywilnego określające rozkład ryzyka kontraktowego przy umowie najmu lokalu biurowego oraz uprawnienia stron wynikające z wpływu epidemii koronawirusa na zobowiązania

a) rękojmia przy umowie najmu i dzierżawy (art. 664 k.c.)

b) lokal zagrażający zdrowiu najemcy i osób u niego zatrudnionych (art. 682 k.c.)

c) następcza niemożliwość świadczenia za którą nie odpowiada żadna ze stron (art. 495 k.c.)

d) uprawnienia wynikające z wzajemnego charakteru umowy najmu (art. 487 § 2 k.c.)

e) klauzula rebus sic stantibus (art. 3571 § 1 k.c.)


5. Istotne regulacje lub wytyczne koronawirusowe dotyczące umów najmu lokalu biurowego

a) zalecenia pracy zdalnej

b) wytyczne epidemiologiczne dotyczące pracy w lokalach biurowych

c) warunki techniczne lokali biurowych i budynków biurowych a koronawirus

6. Wpływ epidemii koronawirusa na umowy najmu lokali biurowych

a) wpływ bezpośredni na zobowiązania stron

b) wpływ pośredni na zobowiązania stron


7. Zabezpieczenie interesów stron umowy najmu lokali biurowych na czas renegocjacji lub na czas sporu sądowego

a) przedsądowe zabezpieczenie renegocjacji umowy najmu

b) sądowe zabezpieczenie roszczeń stron umowy najmu

 • 120 min.
Online, ,
13:00

Sesja pytań i odpowiedzi

Online, ,

Prelegenci

 • Emilia Chmielewska

  Emilia Chmielewska

  Adwokat, Senior Associate Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
  Zajmuje się prawem autorskim, prawem własności przemysłowej i prawem cywilnym. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz przed Sądem Najwyższym. Doradza i uczestniczy w negocjacjach oraz mediacjach. Specjalizuje się we współpracy z branżami związanymi z architekturą, budownictwem, ochroną środowiska oraz branżami kreatywnymi, zwłaszcza filmową. Uczestniczyła w licznych konferencjach i warsztatach szkoleniowych z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa cywilnego, prowadzi szkolenia z zakresu prawa autorskiego w architekturze i budownictwie. Autor i współautor pozycji naukowych i popularnonaukowych, m.in.: rozdziałów monografii Prawo Farmaceutyczne (Wolters Kluwer, 2016) poświęconych aptekom internetowym oraz prawom pacjenta w aptece oraz artykułów w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczących problematyki wspólnych znaków towarowych gwarancyjnych. Laureatka nagrody Ministra Gospodarki w konkursie na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską lub studencką na temat własności intelektualnej, zorganizowanego przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej pt. Nadużycie prawa do znaku towarowego poprzez używanie w funkcji wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestniczyła także w specjalistycznych kursach m.in. z zakresu technik negocjacji (University of Michigan), psychologii przesłuchania świadków (Open University), teorii i zarządzania marką (University of East Anglia) oraz zagadnień prawa międzynarodowego (Graduate Institute of International and Development Studies, UCLouvain). Posługuje się biegle językiem angielskim.
 • Rafał Klimek

  Rafał Klimek

  Radca prawny, Partner Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
  Specjalizuje się w prawie cywilnym, administracyjnym i autorskim, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z obsługą prawną procesu inwestycyjnego i obrotem nieruchomościami. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed organami administracji, sądami powszechnymi i sądami polubownymi, w szczególności reprezentuje inwestorów w sprawach legalności aktów planistycznych, w sporach powstałych przy realizacji inwestycji oraz w sprawach związanych z naruszeniem praw autorskich w procesie inwestycyjnym. Doradza przy nabywaniu nieruchomości, uzyskiwaniu decyzji poprzedzających przystąpienie do realizacji inwestycji oraz przy tworzeniu struktur korporacyjnych służących optymalizacji zamierzeń inwestycyjnych. W kancelarii kieruje zespołem Nieruchomości, inwestycje budowlane i reprywatyzacja, a także uczestniczy w pracach zespołów Rozwiązywanie sporów i arbitraż oraz Prawo gospodarcze i doradztwo korporacyjne. Bierze udział jako ekspert w pracach parlamentarnych zespołu ds. uregulowania stosunków własnościowych. Prowadzi szkolenia z zakresu audytu prawnego nieruchomości oraz praw autorskich do dokumentacji projektowej. Uczestniczył jako prelegent w debacie telewizyjnej dotyczącej projektu ustawy reprywatyzacyjnej. Autor publikacji Dyskusyjne problemy przedawnienia roszczeń w „Kwartalniku Prawa Prywatnego” oraz współautor artykułu Instytucja gospodarczej niemożliwości świadczenia w zobowiązaniach umownych w systemie common law oraz prawie niemieckim – szkic prawnoporównawczy w czasopiśmie „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego i Porównawczego”. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również studia podyplomowe Krakowskiej Szkoły Biznesu w zakresie zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej..

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż..

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników..

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Aldona Mlonek
Aldona Mlonek

Project Manager

Współpraca

Mateusz Stempak
Mateusz Stempak

Marketing Manager

149 zł netto do 14 kwietnia

Zarejestruj się