Jak przygotować się do kontroli i rozliczyć środki otrzymane w ramach Tarczy Antykryzysowej

Jak przygotować się do kontroli i rozliczyć środki otrzymane w ramach Tarczy Antykryzysowej

28 kwietnia 2021 / Online

199 zł netto do 28 kwietnia (cena udziału online)

Cel

W trakcie pierwszej, wiosennej fali pandemii koronawirusa wielu polskich przedsiębiorców skorzystało ze wsparcia finansowego oferowanego przez Polski Fundusz Rozwoju i otrzymało wsparcie finansowe na utrzymanie miejsc pracy w ramach programu „Tarcza Finansowa dla Mikro-, Małych i Średnich Firm”. Wsparcie to miało, co do zasady, charakter zwrotny. Zwrot otrzymanej subwencji następuje po 12 miesiącach, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zobowiązanie do zwrotu otrzymanej z PFR subwencji może jednak ulec częściowemu umorzeniu, po spełnieniu warunków określonych w umowie pomiędzy przedsiębiorcą i PFR. Wielkość umorzenia zależy od spełnienia określonych kryteriów, dotyczących m. in. utrzymanych miejsc pracy lub poniesionej straty.

Podczas webinarium przedstawimy zagadnienia, które pozwolą przygotować się przedsiębiorcom do prawidłowego rozliczenia subwencji otrzymanej z PFR.

W trakcie pierwszego z dwóch bloków tematycznych omówimy kwestie dotyczące sposobu monitorowania przez PFR lub inne upoważnione organy prawidłowości wydatkowania środków finansowych pochodzących z subwencji przez przedsiębiorcę. Szczególny nacisk położymy na kwestie związane z dokumentowaniem wydatkowania środków. Drugi z bloków tematycznych poświęcony będzie prawidłowemu przygotowaniu się do rozliczenia otrzymanej subwencji. W jego trakcie przedstawimy kryteria, od których zależy wielkość części subwencji podlegającej umorzeniu, a także kwestie formalne dotyczące sposobu złożenia wniosku o umorzenie subwencji.

Podczas webinaru również:

 • Kto i na jakiej podstawie może się spodziewać kontroli?
 • Jakie mechanizmy są stosowane przy typowaniu przedsiębiorców do kontroli?
 • Jakie obszary będą poddane kontroli?
 • W jaki sposób się przygotować i na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Jakie mogą być konsekwencje nienależnie otrzymanego wsparcia lub niewłaściwie wydatkowanej pomocy?
 • Jak prawidłowo rozliczyć otrzymaną subwencję
 • Jak prawidłowo sporządzać dokumentację wydatkowania środków
Program

Środa, 28 kwietnia

10:00

Monitorowanie sposobu wykorzystania subwencji otrzymanej w ramach Tarczy

 • Maciej Toroń, Radca Prawny, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • Wstęp – krótkie przypomnienie zasad programu Tarczy Finansowej PFR dla MŚP
 • Cel przeznaczenia środków, czyli na co można je wydać?
 • Monitorowanie wydatkowania środków przez PFR:

- zakres i sposób realizacji kompetencji PFR

- sposób dokumentowania wydatkowania środków przez przedsiębiorcę

Online, ,
12:00

Rozliczenie subwencji otrzymanej z PFR (cz. I)

 • Maciej Toroń, Radca Prawny, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • Rozliczenie subwencji – omówienie podstawowych zasad dot. zwrotu subwencji.
 • Przesłanki częściowego umorzenia subwencji (cz. I):

- przesłanki umorzenia części subwencji dla Mikrofirm

- przesłanki umorzenia części subwencji dla Małych i Średnich Firm

- przesłanka redukcji zatrudnienia

 • Procedura umorzenia
Online, ,
13:00

Sesja pytań i odpowiedzi

 • Maciej Toroń, Radca Prawny, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Online, ,
14:00

Przerwa

Online, ,
14:30

Rozliczenie subwencji otrzymanej z PFR - kwestie podatkowe

 • Wioleta Biel, doradca podatkowy, prezes spółki, BG TAX & Legal sp. z o.o.
 • Kinga Masilunas, radca prawny, BG TAX & Legal sp. z o.o.
 • Przesłanki częściowego umorzenia subwencji (cz. II):
 • Sposób wyliczenia skumulowanej straty
Online, ,
15:30

Kwalifikacja podatkowa subwencji z PRF 1

 • Wioleta Biel, doradca podatkowy, prezes spółki, BG TAX & Legal sp. z o.o.
 • Kinga Masilunas, radca prawny, BG TAX & Legal sp. z o.o.
 • Otrzymanie subwencji a przychód podatkowy na gruncie CIT/PIT
 • Otrzymanie subwencji a PCC
 • Wydatki ponoszone z udzielonej subwencji a podatkowy koszt uzyskania przychodu
 • Korzystanie z nieoprocentowanego kapitału subwencji a przychód podatkowy z tytułu nieodpłatnych świadczeń
 • Umorzona część subwencji a przychód podatkowy
 • Kwota zwracanej subwencji a podatkowy koszt uzyskania przychodu
Online, ,
16:30

Sesja pytań i odpowiedzi

 • Wioleta Biel, doradca podatkowy, prezes spółki, BG TAX & Legal sp. z o.o.
 • Kinga Masilunas, radca prawny, BG TAX & Legal sp. z o.o.
Online, ,

Prelegenci

 • Wioleta Biel

  Wioleta Biel

  doradca podatkowy, prezes spółki BG TAX & Legal sp. z o.o.
  Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej na wydziale Prawa i Administracji, Kierunek: Prawo oraz Uniwersytetu Warszawskiego Studiów podyplomowych z zakresu Prawa podatkowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków dochodowych i międzynarodowych systemów podatkowych. Doświadczenie zdobywała m.in. w Deloitte Poland w dziale podatków dochodowych. Klientom BG Tax & Legal doradza głównie w przedmiocie prawidłowego rozliczania pracowników i implikacji podatkowych transgranicznych przepływów pieniężnych. Wykładowca w Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji, kierunek: Rachunkowość i Podatki, Studia Podyplomowe (pełniąc rolę szefa merytorycznego kierunku), Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku oraz trener Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddział w Gdańsku. Przygotowuje przyszłych doradców podatkowych do egzaminów zawodowych. Trener z zakresu podatków dochodowych, podatku od nieruchomości. Przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu MDR w całej Polsce. Pełni funkcję osoby odpowiedzialnej za schematy podatkowe w wielu spółkach kapitałowych z całego kraju.
 • Kinga Masilunas

  Kinga Masilunas

  radca prawny BG TAX & Legal sp. z o.o.
  Kinga Masilunas - radca prawny w Biel Gandurski Tax & Legal sp. z o.o. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W trakcie studiów odbywała praktyki w kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa gospodarczego. Pracę magisterską poświęciła tematyce dotyczącej Utworów pracowniczych objętych ochroną autorskoprawną. W 2018 r. złożyła egzamin radcowski i została wpisana na listę radców prawnych, zostając członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Doświadczenie zawodowe w trakcie aplikacji radcowskiej zdobywała w BEST S.A. z siedzibą w Gdyni, a także w trójmiejskich kancelariach, zajmując się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa gospodarczego, ochrony danych osobowych. Od 2019 r. współpracuje z Biel Gandurski Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, specjalizującej się w doradztwie prawno – podatkowym. Wspiera Klientów Kancelarii m.in. w procedurze uzyskiwania wsparcia finansowego z rządowych programów pomocowych. Obecnie, Kinga Masilunas, celem dalszego poszerzania wiedzy i umiejętności jest studentką studiów podyplomowych Podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Kinga Masilunas prowadzi szkolenia m.in. z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego we współpracy z Biel Gandurski Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni lub gościnnie dla członków Klubu Absolwentów i Studentów MBA z Torunia. Odbyła staże w firmie Heidelberg w Wiedniu i w Paryżu.
 • Maciej Toroń

  Maciej Toroń

  Radca Prawny Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
  Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, gospodarowania odpadami, unijnym oraz prawie pomocy publicznej. Prowadzi obsługę spółek prawa handlowego, organizacji pozarządowych, w szczególności w zakresie sporządzania umów cywilnoprawnych i handlowych, obsługi korporacyjnej oraz postępowań rejestrowych. Obsługuje realizację projektów korzystających ze wsparcia funduszy unijnych, zarówno po stronie instytucji zarządzających, jak i beneficjentów. Doradza podmiotom publicznym oraz przedsiębiorcom w zakresie możliwości udzielania lub korzystania ze wsparcia stanowiącego pomoc publiczną lub pomoc de minimis. Obsługuje fundusze typu venture capital i startupy. Naukowo zainteresowany prawami człowieka, swobodami rynku wewnętrznego UE oraz unijnym prawem konkurencji, w tym prawem pomocy publicznej. Autor publikacji naukowych o tematyce praw człowieka, prawa konkurencji oraz prawa międzynarodowego publicznego, jak również licznych opinii prawnych z zakresu pomocy publicznej i pomocy de minimis. Współautor publikacji z zakresu usług płatniczych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce oraz stypendysta programu Erasmus na Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia). Uczestnik Law Extra Programme Radboud Honours Academy, organizowanego przez Radboud University Nijmegen (Holandia) o tematyce Antitrust rules and their enforcement in the EU and the US.

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej..

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż..

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników..

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Renata Grzeszczak
Renata Grzeszczak

Project Manager - Team Leader

Współpraca

Weronika Kuchta
Weronika Kuchta

Marketing Manager

199 zł netto do 28 kwietnia

Zarejestruj się