online
Konferencja
20 czerwca 2023
20 czerwca 2023
NIS 2 – ewolucja czy rewolucja?
NIS 2 – ewolucja czy rewolucja?
Jak się przygotować do nowej rzeczywistości prawnej w obszarze cyberbezpieczeństwa?

895 zł netto do 20 czerwca (cena udziału online)

Cel

Po 6 latach od uchwalenia Dyrektywy NIS przyszedł czas na aktualizację zasad dotyczących cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Aktualizacja – poprzez uchwalenie dyrektywy NIS2ma na celu uaktualnienie i dostosowanie wymogów regulacyjnych w zakresie cyberbezpieczeństwa do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości oraz zbudowania zbliżonego standardu w zakresie cyberbezpieczeństwa w całej UE. Jak pokazały bowiem ostatnie lata, przeniesienie większości procesów biznesowych do „świata cyfrowego” wiąże się z istotnymi zagrożeniami związanymi z błędami, awariami, niedostępnością usług, wyciekami danych czy rosnącą cyberprzestępczością.


Wdrożenie Dyrektywy NIS2 jest konieczne dla Państw członkowskich. Poszczególne kraje mają na to 21 miesięcy. I choć okres ten wydaje się bardzo długi, należy pamiętać o tym, że wiele organizacji przygotowania będzie musiało zacząć niemal do zera. Aby pomóc w zrozumieniu wyzwań stojących przed organizacjami sektora publicznego i prywatnego, już dziś zapraszamy Państwa na szkolenie, w trakcie którego eksperci zajmujący się na co dzień cyberbezpieczeństwem i ochroną informacji przedstawią kierunki zmian, jakie należy wdrożyć w celu dostosowania się do wymogów NIS2. Omówione zostaną też kluczowe kwestie problematyczne na gruncie polskiej ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa czy też stanowiska ENISA w kluczowych dla przygotowań obszarach. Eksperci podzielą się też spostrzeżeniami nt. sposobu zarządzania ryzykiem oraz nowymi zasadami nakładania kar za brak zgodności z nowymi przepisami.

Szkolenie skierowane jest do:

 • profesjonalistów zajmujących się bezpieczeństwem informacji
 • pracowników działów IT
 • prawników
 • menedżerów odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo w swoich organizacjach

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do zrozumienia i stosowania nowelizacji przepisów oraz wytycznych ENISA w codziennej pracy

Program

Wtorek, 20 czerwca

Konferencję poprowadzą eksperci Rymarz Zdort Maruta

08:55

Oficjalne powitanie uczestników, rozpoczęcie

 • Magdalena Sokulska, project manager, Puls Biznesu
online, ,
09:00

Powitanie uczestników przez Partnera Merytorycznego Konferencji

 • Bartłomiej Wachta, radca prawny, partner, Rymarz Zdort Maruta
 • Marcin Serafin, partner, Rymarz Zdort Maruta
online, ,
09:15

Krajobraz cyberzagrożeń – rzeczywistość 2023 r.

 • Bartłomiej Wachta, radca prawny, partner, Rymarz Zdort Maruta
 • Kluczowe cyberzagrożenia
 • Sposoby przeciwdziałania
 • Przegląd najważniejszych wniosków i rekomendacji ENISA
online, ,
10:00

Ewolucja czy rewolucja – przegląd zmian wprowadzonych przez Dyrektywę NIS2

 • Wojciech Piszewski, adwokat, Rymarz Zdort Maruta
 • Porównanie Dyrektywy NIS z Dyrektywą NIS2
 • Kluczowe zmiany i ich wpływ na sektor prywatny i publiczny
online, ,
11:00

Przerwa

online, ,
11:15

Nowy krąg podmiotów objętych zakresem Dyrektywy NIS2

 • dr Maciej Troć, prawnik, Rymarz Zdort Maruta
 • Kryteria kwalifikujące podmioty do obowiązków wynikających z Dyrektywy NIS2
 • Sektorowe regulacje i ich zastosowanie
 • Skutki dla podmiotów wcześniej nieobjętych Dyrektywą NIS
online, ,
12:00

Podstawowe obowiązki podmiotów obowiązanych oraz nadzór nad ich wykonaniem, w tym administracyjne kary pieniężne

 • Wojciech Piszewski, adwokat, Rymarz Zdort Maruta
 • Obowiązki związane z zarządzaniem ryzykiem
 • Wymagania dotyczące raportowania incydentów
 • Rola i uprawnienia organów nadzorujących
 • System nadzoru i egzekwowania przepisów oraz warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych
online, ,
12:45

Podejście oparte na ryzyku i praktyczne doświadczenia z nim związane. Od czego zacząć i jak sobie z nim poradzić w organizacji?

 • Marcin Serafin, partner, Rymarz Zdort Maruta
 • Proces identyfikacji, analizy i oceny ryzyka
 • Przykłady dobrych praktyk w zarządzaniu ryzykiem
 • Wprowadzenie do narzędzi i technik zarządzania ryzykiem
online, ,
13:30

Przerwa

online, ,
13:45

Zarządzanie kryzysowe i wymagania dotyczące incydentów cyberbezpieczeństwa w nowej rzeczywistości regulacyjnej

 • Marcin Serafin, partner, Rymarz Zdort Maruta
 • Reagowanie na incydenty cyberbezpieczeństwa
 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna podczas kryzysu
 • Przykłady udanego zarządzania kryzysowego
online, ,
14:30

Ransomware i żądania okupu – w jaki sposób poradzić sobie z cyber-terrorystami, aby nie naruszyć wymogów prawnych?

 • Bartłomiej Wachta, radca prawny, partner, Rymarz Zdort Maruta
 • Strategie przeciwdziałania atakom ransomware
 • Decyzje dotyczące płacenia okupu i ich konsekwencje prawne
 • Współpraca z organami ścigania i partnerami branżowymi
online, ,
15:15

Umowy dotyczące cyberbezpieczeństwa i zarządzanie ryzykiem po stronie dostawców oraz łańcucha dostaw. Jak weryfikować partnerów biznesowych, jak zawierać umowy, jakie kwestie kluczowe należy uwzględnić przygotowując umowy związane z cyberbezpieczeństwem

 • Jakub Chlebowski, radca prawny, Rymarz Zdort Maruta
 • Weryfikacja partnerów biznesowych i ocena ryzyka
 • Kluczowe elementy umów dotyczących cyberbezpieczeństwa
 • Monitorowanie i utrzymanie bezpieczeństwa – outsourcing i współpraca z dostawcami zewnętrznymi
 • Wymagania dla zakupów przez podmioty publiczne oraz regulacje PZP 
online, ,
16:00

Sesja Q&A dla uczestników

online, ,
16:45

Zakończenie konferencji

online, ,

Prelegenci

 • Bartłomiej Wachta

  Bartłomiej Wachta

  radca prawny, partner Rymarz Zdort Maruta
 • Marcin Serafin

  Marcin Serafin

  partner Rymarz Zdort Maruta
 • Maciej Troć

  dr Maciej Troć

  prawnik Rymarz Zdort Maruta
 • Wojciech Piszewski

  Wojciech Piszewski

  adwokat Rymarz Zdort Maruta
 • Jakub Chlebowski

  Jakub Chlebowski

  radca prawny Rymarz Zdort Maruta

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej..

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż..

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników..

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Miejsce

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Magdalena Sokulska
Magdalena Sokulska

Project Manager

Współpraca

Mateusz Stempak
Mateusz Stempak

Marketing Manager

Szczegółowa lokalizacja wkrótce


online

895 zł netto do 20 czerwca

Zarejestruj się

Partner Merytoryczny

 • Kancelaria Rymarz Zdort Maruta

  Kancelaria Rymarz Zdort Maruta powstała w wyniku połączenia lidera transformacji technologicznej – kancelarii Maruta Wachta, z wiodącą kancelarią transakcyjną Rymarz Zdort (dawniej warszawskie biuro międzynarodowej kancelarii prawnej Weil, Gotshal & Manges, z siedzibą w Nowym Jorku). Ponad 160-osobowy zespół prawników i doradców jest znany z udziału w bezprecedensowych i najistotniejszych transakcjach oraz projektach w Polsce. Od wielu lat, zarówno prawnicy, jak i dane praktyki, są rekomendowane za szerokie kompetencje, najwyższe standardy usług oraz odważne i pionierskie rozwiązania. Kancelaria od prawie 30 lat świadczy usługi w zakresie prawa nowych technologii. Posiada doświadczenie we wsparciu klientów w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym opracowywaniu lub weryfikacji wymaganych polityk. Realizuje szereg projektów w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz ochrony danych osobowych.