Warszawa
Konferencja
5 ‑ 6 grudnia 2017
5 ‑ 6 grudnia 2017
Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu po implementacji AMLD IV
None
Najważniejsze konsekwencje wdrożenia nowych regulacji

Cel

Szanowni Państwo,

sektor finansowy stoi przed kolejnym wyzwaniem, w dniu 26 września 2017 r. Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obecnie projekt jest na etapie prac w Komisji Prawniczej.

Przyjęcie nowych regulacji na polskim rynku finansowym wynika z konieczności implementacji do prawa polskiego unijnej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (AMLD IV). 26 czerwca 2017 r. minął termin wdrożenia tej Dyrektywy do prawa polskiego.

AMLD IV wprowadza szczegółowe wytyczne dotyczące wewnętrznych polityk oraz procedur, które mają doprowadzić do efektywnej kontroli ryzyka. Jedną z zasad ma być każdorazowe przeprowadzenie analizy klienta w celu przyporządkowania mu określonego poziomu ryzyka, na podstawie czego instytucje obowiązane dopasowują adekwatne środki bezpieczeństwa finansowego. AMLD IV rozszerza katalog podmiotów zobowiązanych, zgodnie z nowymi przepisami będą to również podmioty świadczące usługi w zakresie gier hazardowych oraz osoby prowadzące handel towarami, dokonujące płatności w gotówce w kwocie 10 000 euro lub wyższej. Utworzono również centralny rejestr zawierający informacje o beneficjentach rzeczywistych oraz osobach z nimi powiązanych, w związku z tym firmy będą musiały posiadać aktualne dane beneficjentów rzeczywistych oraz udostępniać je instytucjom obowiązanym w celu przeprowadzenia ich analizy. Rozszerzono również definicję osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) o pochodzących z kraju siedziby instytucji obowiązanej, co zobowiązuje instytucje zobowiązane do przejrzenia swoich rejestrów klientów, w celu dostosowania do nowej definicji PEP.

W trakcie konferencji uznani eksperci i wybitni specjaliści tej tematyki podpowiedzą jak praktycznie wdrożyć zmiany wskazane w AMLD IV oraz odpowiedzą na wszelkie nurtujące Państwa pytania związane z trudnościami wynikającymi z zastosowania wskazanych zmian.

Powyższe zmiany dążą do uszczelnienia systemu finansowego Unii Europejskiej i ograniczą ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Podczas trwania warsztatów uczestnicy pozyskają kompleksową, zaawansowaną wiedzę o wszystkich kluczowych obszarach, które zostaną zmodyfikowane po wejściu AMLD IV.

Uczestnictwo wskaże Państwu zatem kierunek zmian oraz zasugeruje rozwiązania i ułatwi przeniesienie uzyskanej wiedzy na praktyczne rozwiązania w Państwa organizacjach.

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji oraz zapoznania się z programem wydarzenia!

Magdalena Sokulska
Project Manager

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?

 • prelekcje znakomitych i doświadczonych prelegentów - praktyków
 • zapewniamy najwyższą jakość merytoryczną spotkania
 • wieloaspektowe omówienie tematu
 • możliwość wymiany doświadczeń
 • imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo

Kto powinien wziąć udział:

 • Przedstawiciele Banków, w szczególności Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści z departamentów:
 • przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
 • compliance
 • prawnych
 • nadzoru i kontroli
 • bezpieczeństwa
 • oceny ryzyka
 • ochrony
 • analiz i audytu wewnętrznego
 • IT
 • Przedstawiciele Spółek Ubezpieczeniowych
 • Przedstawiciele Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych
 • Przedstawiciele SKOK-ów
 • Notariusze, Biegli Rewidenci, Doradcy Podatkowi, Prawnicy, Adwokaci, Radcy Prawni, Prokurenci, Audytorzy


Zapewniamy uczestnikom konferencji bezpłatny parking na terenie hotelu.

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1


Warszawa

Patron Merytoryczny

Patron Medialny