Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członków zarządu

17 ‑ 18 października 2019 / Warszawa

1995 zł netto od 5 lipca do 30 sierpnia

2495 zł netto od 31 sierpnia do 18 października

Odpowiedzialność członków zarządu
 / 17 ‑ 18 października 2019 / Warszawa  / 1995 zł netto Zarejestruj się

Cel

Prezesi oraz członkowie zarządu są osobiście odpowiedzialni za właściwe zarządzanie spółką w tym także za trafność podejmowanych przez nich decyzji. Ekonomiczne i prawne skutki ich decyzji są często nie do przewidzenia. Kadra zarządzająca, podejmująca decyzje w imieniu spółki, powinna mieć bardzo dobrą orientację w aktualnych przepisach prawnych, finansowych oraz podatkowych. Serdecznie zapraszamy na wydarzenie, którego celem jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat odpowiedzialności członków zarządu, ukazanie zagrożeń oraz sposobów ich minimalizowania. Uczestnicy zapoznają się z zakresem odpowiedzialności cywilnej, podatkowej, karnej oraz karno – skarbowej. 2 –dniowa konferencja dostarczy Państwu rzetelnej wiedzy, która pozwoli zminimalizować ryzyko związane z wykonywaniem obowiązków i podejmowaniem decyzji. Spotkanie będzie doskonałą okazją do dyskusji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy osobami pełniącymi podobne funkcje w przedsiębiorstwach.

Będziemy zaszczyceni Państwa obecnością w gronie uczestników Konferencji „Odpowiedzialność członków zarządu” w dniach 17-18 października 2019 r. w Warszawie.

Główne zagadnienia:

 • obowiązki i uprawnienia członków zarządu i członków rady nadzorczej
 • zasady efektywnej współpracy pomiędzy poszczególnymi organami spółki kapitałowej
 • odpowiedzialność członków zarządu w świetle prawa cywilnego, karnego
 • odpowiedzialność zarządu w kontekście projektu ustawy o podmiotach zbiorowych za czyny zabronione pod względem kary
 • wykroczenia i przestępstwa karno – skarbowe, za które najczęściej odpowiadają członkowie zarządów
 • przepisy dotyczące odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe oraz za rachunkowość spółki
 • redukcja ryzyka odpowiedzialności karno – skarbowej

Do udziału zapraszamy m.in.:

 • Prezesów zarządu
 • Członków zarządu
 • Przewodniczących i członków rad nadzorczych
 • Prokurentów
 • Dyrektorów departamentów obsługi władz spółek
 • Dyrektorów departamentów nadzoru właścicielskiego
 • Dyrektorów Finansowych
 • Radców prawnych, adwokatów
 • Szefów biur obsługi zarządu

Co gwarantujemy?
 • wysoki poziom przekazywanej wiedzy
 • znakomitych ekspertów, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem
 • możliwość wymiany doświadczeń
 • atmosferę sprzyjającą pogłębianiu wiedzy
 • przerwy networkingowe
 • imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę

Program

Prelegenci

 • Marcin Chodkowski

  Marcin  Chodkowski

  Adwokat, Szef Praktyki Prawa Karnego, Kopeć & Zaborowski
 • Piotr Haiduk

  Piotr  Haiduk

  Partner, Adwokat, Kancelaria Romanowski i Wspólnicy
 • Sylwia Kozłowska

  Sylwia  Kozłowska

  Dyrektor Działu Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej, Willis Towers Watson
 • dr Radosław Kwaśnicki

  dr Radosław  Kwaśnicki

  Partner, Radca Prawny, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • Karolina Stawicka

  Karolina  Stawicka

  Adwokat, kieruje zespołem prawa pracy, Kancelaria Bird & Bird
 • Maciej Woźniak

  Maciej  Woźniak

  Radca Prawny, FILIPIAKBABICZ Kancelaria Prawna
 • Maciej Gustaw Zaborowski

  Maciej Gustaw  Zaborowski

  Adwokat, Partner Zarządzający Kopeć & Zaborowski, Sędzia Trybunału Stanu, Wykładowca, Certyfikowany mediator, Działacz społeczny
 • Michał Zdyb

  Michał  Zdyb

  Dyrektor Działu Podatkowego, KR Group

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Magdalena Sokulska
Magdalena Sokulska

Project Manager

Miejsce

Szczegółowa lokalizacja wkrótce


Warszawa

1995 zł netto od 5 lipca do 30 sierpnia

Zarejestruj się