PSD2 2019

PSD2 2019

14 maja 2019 / Warszawa

1795 zł netto od 4 lutego do 29 marca

2195 zł netto od 30 marca do 14 maja

PSD2 2019
 / 14 maja 2019 / Warszawa  / 1795 zł netto Zarejestruj się

Cel

Już po raz 4 mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w najważniejszym spotkaniu na temat PSD2 w Polsce. W dniu 14 maja 2019 r. w Warszawie uznani eksperci poprowadzą Konferencję "PSD2 2019 - interfejs TPP - bezpieczeństwo – reklamacje".

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych implementująca dyrektywę PSD2 w Polsce weszła w życie w 2018 roku, ale to nie koniec wyzwań dla banków i innych dostawców usług płatniczych. Choć rozporządzenie delegowane określające szczegółowe wymogi dotyczące m.in. interfejsu oraz zasad silnego uwierzytelnienia klienta (ang. strong customer authentication) wchodzi w życie we wrześniu 2019, już od marca dostawcy prowadzący rachunki online powinni udostępniać TPP dokumentację interfejsu i środowisko testowe. W Europie powstał szereg inicjatyw rynkowych mających na celu opracowanie standardów technicznych dla interfejsu PSD2 (m.in. Polish API, Berlin Group czy STET), ale praktyczne wdrożenie nowych przepisów nadal budzi wątpliwości. Podczas konferencji swoimi doświadczeniami podzielą się eksperci i praktycy na co dzień zajmujący się tematyką wdrożenia dyrektywy PSD2.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową agendą spotkania. Będziemy zaszczyceni Państwa obecnością podczas Konferencji "PSD2 2019".

Dlaczego warto wziąć udział:

 • okazja do konsultacji z wybitnymi ekspertami
 • wieloaspektowe omówienie tematu
 • znaczące wsparcie merytoryczne konieczne by wdrożyć wymagane zmiany
 • możliwość wymiany doświadczeń
 • imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo

Do udziału zapraszamy:

Prezesów Zarządu, Członków Zarządu, Dyrektorów oraz Kierowników, reprezentujących poniższe firmy oraz instytucje:

 • Banki
 • Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe
 • Osoby koordynujące PSD 2 w Bankach
 • Wydawców kart
 • Firmy zajmujące się obsługą płatności mobilnych
 • Dostawców usług płatniczych
 • Kancelarie prawne zajmujące się obsługą podmiotów finansowych

W szczególności z departamentów:

 • bankowości detalicznej, transakcyjnej i elektronicznej
 • zarządzania produktami
 • prawnych
 • operacyjnych
 • kart płatniczych
 • compliance
 • centrum usług płatniczych
 • IT

Program

Wtorek, 14 maja

08:30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

Warszawa, None, None
09:00

Wniosek o zwolnienie z interfejsu awaryjnego

 • dr Krzysztof Korus, Radca Prawny, dLK Legal
 • warunki uzyskania zezwolenia
 • przygotowanie do wniosku i wniosek
 • obowiązki po uzyskaniu zwolnienia
Warszawa, None, None
10:00

Wdrożenie interfejsu zgodnego z Polish API

 • Wojciech Pantkowski, Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych, Bankowości Elektronicznej i Bezpieczeństwa, Związek Banków Polskich
 • aktualna wersja Polish API – 2.1.1
 • wymagane certyfikaty dostawców
 • transakcje płatnicze i informacje dostępne w interfejsie
Warszawa, None, None
10:45

Przerwa na kawę

Warszawa, None, None
11:00

Wdrożenie interfejsu zgodnego z Polish API - okiem dostawcy

 • Tomasz Leś, Dział Rozwoju i Strategii, Pion Banków Komercyjnych, Asseco Poland S.A.
Warszawa, None, None
11:45

Usługa AIS w PSD2

 • Michał Mostowik, Prawnik, dLK Legal
 • wymagane zgody i oświadczenia oraz ich odwoływanie
 • szczególne zasady przetwarzania danych i dostępu do informacji
 • uwierzytelnienie klienta
Warszawa, None, None
12:45

Usługa PIS w PSD2

 • Marcin Kusznier, Kierownik Wydziału Bankowości Mobilnej i Open Bankingu, Nest Bank SA
 • wymagane zgody i oświadczenia
 • scoring dostępności środków
 • odwołanie transakcji i reklamacje
Warszawa, None, None
13:45

Przerwa na lunch

Warszawa, None, None
14:30

Reklamacja nieuprawnionych transakcji płatniczych i dostępów do informacji

 • Izabela Dąbrowska-Antoniak, Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego
 • UUP vs. ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego
 • obowiązek zwrotu w D+1
 • procedury rozpatrywania reklamacji
Warszawa, None, None
15:15

Uwierzytelnienie użytkownika

 • oczekujemy na potwierdzenie prelegenta
 • cechy i dane użytkownika
 • urządzenia uwierzytelniające
 • biometria w silnym uwierzytelnieniu użytkownika
Warszawa, None, None
16:15

Wyłączenie silnego uwierzytelnienia dla transakcji niskiego ryzyka

 • Adrian Witkowski, Compliance Manager CEE, PayU SA
 • metodologia analizy ryzyka, monitoringu transakcji i obliczania oszustw
 • audyty
 • raportowanie przekroczeń do KNF
Warszawa, None, None
17:15

Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów

Warszawa, None, None

Prelegenci

 • dr Krzysztof Korus

  dr Krzysztof Korus

  Radca Prawny, dLK Legal
 • Izabela Dąbrowska-Antoniak

  Izabela Dąbrowska-Antoniak

  Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego
 • Marcin Kusznier

  Marcin Kusznier

  Kierownik Wydziału Bankowości Mobilnej i Open Bankingu, Nest Bank SA
 • Tomasz  Leś

  Tomasz  Leś

  Dział Rozwoju i Strategii, Pion Banków Komercyjnych, Asseco Poland S.A.
 • Michał Mostowik

  Michał Mostowik

  Prawnik, dLK Legal
 • Wojciech Pantkowski

  Wojciech Pantkowski

  Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych, Bankowości Elektronicznej i Bezpieczeństwa, Związek Banków Polskich
 • Adrian Witkowski

  Adrian Witkowski

  Compliance Manager CEE, PayU SA

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Magdalena Sokulska
Magdalena Sokulska

Project Manager

Miejsce

Szczegółowa lokalizacja wkrótce


Warszawa

1795 zł netto od 4 lutego do 29 marca

Zarejestruj się

Partner Merytoryczny

 • dLK Legal

  dLK Legal to nowoczesna firma prawnicza, skoncentrowana na obsłudze podmiotów z sektora finansowego i nowych technologii w zakresie wsparcia regulacyjnego i transakcyjnego. dLK specjalizuje się w obsłudze banków, instytucji płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego, funduszy inwestycyjnych i podmiotów z rynku ubezpieczeń, a także ich klientów i podmiotów współpracujących. Wspieramy podmioty nadzorowane m.in. w zakresie prawa bankowego i usług płatniczych, zagadnień compliance, AML, prawa korporacyjnego, prawa IT i ochrony danych osobowych oraz prawa konsumenckiego. Nasi specjaliści doradzają we wdrożeniu licznych projektów z pogranicza bankowości i nowych technologii, uczestnicząc w pracach nad kluczowymi innowacjami branży finansowej, m.in. przy wdrożeniach usług dostępu podmiotów trzecich do rachunku, mechanizmu distributed ledger (blockchain) i powszechnych płatności natychmiastowych. W ramach członkostwa w sieci World IT Lawyers oraz we współpracy z European Payments Consulting Association (EPCA) realizujemy liczne projekty o wymiarze transgranicznym. Intensywnie angażujemy się w reprezentowanie instytucji finansowych i organizacji branżowych w polskim i unijnym procesie legislacyjnym.