Najnowsze zmiany regulacyjne dla instytucji finansowych

Najnowsze zmiany regulacyjne dla instytucji finansowych

13 listopada 2018 / Warszawa

1095 zł netto od 5 października do 26 października

1395 zł netto od 27 października do 13 listopada

Najnowsze zmiany regulacyjne dla instytucji finansowych
 / 13 listopada 2018 / Warszawa  / 1095 zł netto Zarejestruj się

Cel

Rok 2018 obfitował (i dalej obfituje) w nowe, ważne regulacje dla polskiego rynku finansowego. Z końcem maja rozpoczęło się obowiązywanie RODO. Z początkiem lipca weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML). Teraz zaś rynek żyje „ostatnią prostą” dostosowywania działalności do zmienionej PSD2 ustawy o usługach płatniczą.

Wszystkie powyższe regulacje przestały więc być tylko papierem, ale kształtują już w pełni realnie otoczenie prawne podmiotów rynku finansowego. Rynek bankowy, ubezpieczeniowy, płatniczy, inwestycyjny – bez wyjątku.

Na polu ochrony danych osobowych, usług płatniczych, czy AML zauważa się już pierwsze dominujące praktyki rynkowe przedsiębiorców. Cały czas pojawiają się również coraz to nowe stanowiska organów nadzoru uszczegóławiające przepisy prawa. Podczas warsztatów przedstawimy te wszystkie, pierwsze doświadczenia rynku finansowego w Polsce w tym zakresie. Wskażemy najlepsze dla biznesu praktyki postępowania, a także działania, których jednak warto unikać.

W programie m.in.:

 • Implementacja PSD2, w kontekście zmian wynikających z RODO
 • Zmiany w zasadach rozpatrywania reklamacji użytkowników oraz inne ważne zmiany wynikające z implementacji PSD2
 • Nowe kategorie dostawców i usług płatniczych
 • Pierwsze doświadczenie z RODO i polska ustawa i polska ustawa sektorowa w zakresie instytucji finansowych
 • Nowa ustawa AML ze szczególnym uwzględnieniem nowych zasad stosowania środków bezpieczeństwa finansowego

Program

Wtorek, 13 listopada

09:00

Rejestracja, poranna kawa i powitanie uczestników

Warszawa, None, None
09:30

Wprowadzenie

 • dr Jan Byrski, Adwokat, Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
 • Wprowadzenie do RODO, ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy zapewniającej stosowanie RODO
 • Wprowadzenie do PSD 2 i ustawy implementującej PSD2 (przepisy przejściowe)
 • Zmiany w katalogu wyłączeń obowiązku stosowania ustawy o usługach płatniczych
 • MIP jako nowa kategoria dostawcy usług płatniczych (opcja z art. 32 PSD2)
Warszawa, None, None
10:15

Pierwsze doświadczenia z RODO i polska ustawa sektorowa w zakresie instytucji finansowych

 • dr Jan Byrski, Adwokat, Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
 • podstawowe pojęcia z przepisów o ochronie danych osobowych
 • oportunity z RODO dla instytucji finansowych
 • powierzenie przetwarzania danych osobowych a outsourcing regulacyjny
Warszawa, None, None
11:15

Przerwa na kawę

Warszawa, None, None
11:30

Implementacja PSD2, w kontekście zmian wynikających z RODO

 • Karol Juraszczyk, Radca prawny, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • nowe kategorie dostawców i usług płatniczych
 • silne uwierzytelnianie użytkowników (SCA) i wyłączenia obowiązku jego stosowania
 • obowiązki w zakresie notyfikacji incydentów operacyjnych oraz incydentów związanych z bezpieczeństwem, a notyfikacja incydentów na gruncie RODO
 • zmiany w zasadach rozpatrywania reklamacji użytkowników oraz inne ważne zmiany wynikające z implementacji PSD2
Warszawa, None, None
13:00

Lunch

Warszawa, None, None
14:00

Nowa ustawa AML ze szczególnym uwzględnieniem nowych zasad stosowania środków bezpieczeństwa finansowego

 • Maciej Miąsko, Radca prawny, Adwokat, Partner, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • nowa ustawa AML a dyrektywy AML4/AML5
 • podstawowe środki bezpieczeństwa finansowego
 • środki uproszczone i wzmożone
 • dokumentowanie zastosowanych środków
 • modele outsourcingu wykonywania środków bezpieczeństwa finansowego

Warszawa, None, None
15:30

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Warszawa, None, None

Prelegenci

 • Jan Byrski

  Jan Byrski

  Adwokat, Partner, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • Karol Juraszczyk

  Karol Juraszczyk

  Radca prawny, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • Maciej Miąsko

  Maciej  Miąsko

  Radca prawny, Adwokat, Partner, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Renata Grzeszczak
Renata Grzeszczak

Project Manager - Team Leader

Miejsce

Szczegółowa lokalizacja wkrótce


Warszawa

1095 zł netto od 5 października do 26 października

Zarejestruj się

Partner Merytoryczny

Patron Medialny

 • Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. j. jest jedną z wiodących kancelarii prawnych działających na rynku polskim. Specjalizuje się przede wszystkim w takich dziedzinach jak: TMT, ochrona danych osobowych, IT, prawo własności intelektualnej, prawo konkurencji i ochrony konsumentów, prawo reklamy i promocji, zamówienia publiczne. Zespół kancelarii liczy ponad 55 prawników, w skład którego wchodzą: adwokaci, radcowie prawni, doktorzy nauk prawnych, rzecznicy patentowi, aplikanci adwokaccy i radcowscy oraz doktoranci i młodsi prawnicy. Potwierdzeniem renomy Kancelarii są jej wysokie miejsca w krajowych i międzynarodowych rankingach firm prawniczych. Kancelaria współpracuje stale z ponad 100 przedsiębiorcami, wśród których znajdują się zarówno krajowe podmioty gospodarcze, jak i inwestorzy zagraniczni, a także międzynarodowe korporacje.