Skarga pauliańska

Skarga pauliańska

26 lutego 2021 / online

695 zł netto do 22 stycznia (cena udziału online)

995 zł netto do 26 lutego (cena udziału online)

Cel

Statystyczna - niska skuteczność egzekucji pieniężnych w Polsce dowodzi tezy o powszechnej wręcz niewypłacalności dłużników. W tej grupie znaczący odsetek stanowią dłużnicy, którzy do swojej niewypłacalności przyczynili się przez dokonanie z osobą trzecią czynności prawnej krzywdzącej wierzyciela. Skarga pauliańska jako instrument przeciwdziałania takim nielojalnym zachowaniom dłużników nie jest jednak szeroko i optymalnie przez wierzycieli wykorzystywana. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną warunki korzystania ze skargi pauliańskiej, czynności dłużnika, do których ma ona zastosowanie wraz z praktycznymi wskazówkami natury proceduralnej. Ponadto poruszone zostaną też zagadnienia prawne związane z problematycznym realizowaniem roszczeń pauliańskich w razie upadłości (restrukturyzacji) dłużnika lub podmiotu nabywającego od niego korzyść. 

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu wskazanie zalet i potencjału skargi pauliańskej dla procesów dochodzenia roszczeń pieniężnych, wskazanie aktualnego podejścia sądów do jej stosowania tak w obszarze materialnym i proceduralnym oraz poszerzenie kompetencji związanych ze skutecznym jej wykorzystywaniem w praktyce.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnik szkolenia zdobędzie lub poszerzy zdolności identyfikowania i oceny działań dłużnika pod kątem ich zaskarżalności jak również wzmocni kompetencje w zakresie dochodzenia roszczeń pauliańskich w procesie cywilnym. Szkolenie podniesie nadto kompetencje w zakresie szacowania skuteczności roszczeń paualiańskich dla procesów wewnętrznych (ewaluacja w zakresie potencjalnych kosztów i zysków) przyczyniając się do poprawy adekwatności zarządzania projektami windykacyjnymi, w tym podejmowania decyzji strategicznych w związku z przysługiwaniem wierzytelności pieniężnych.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:

 • prawników in – house
 • windykatorów
 • kadrę zarządzającą
 • osoby zajmujące się odzyskiem tzw. wierzytelności trudnych

Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się z Państwem eksperci z Filipiak Babicz Legal.

Program

Piątek, 26 lutego

08:55

Powitanie uczestników, rozpoczęcie

 • Magdalena Sokulska, Project Manager, Puls Biznesu
online, ,
09:00

Przesłanki stosowania skargi pauliańskiej

 • Rafał Kowalczyk, Adwokat, Filipiak Babicz Legal
 • przesłanki przedmiotowe skargi pauliańskiej

-wierzytelność chroniona skargą (w tym wierzytelność publicznoprawna)

-zaskarżalność wierzytelności

-niewypłacalność dłużnika

-skarga pauliańska a roszczenie z art. 59 kc

 • przesłanki podmiotowe skargi pauliańskiej

-świadomość działania z pokrzywdzeniem wierzyciela

-zła wiara nabywcy

-domniemania – sposoby ich obalenia

-dłużnicy solidarni

-wierzyciel małżonka (w tym problematyka art. 47 zn.1 kro)

online, ,
10:30

Przerwa

online, ,
10:45

Zagadnienia procesowe

 • Ewa Błaszczyk, Radca Prawny, Filipiak Babicz Legal
 • pozew o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną – kwestie formalnoprawne i proceduralne

-legitymacja czynna

-legitymacja bierna

-treść wyroku (sposób formułowania sentencji)

-zarzut bezskuteczności czynności prawnej (zarzut pauliański)

-termin do wytoczenia powództwa

-wartość przedmiotu sporu; opłata sądowa od pozwu

-właściwość sądu

 • inne kwestie procesowe
 • zabezpieczenie roszczenia
 • egzekucja przeciwko osobie trzeciej po wyroku uwzględniającym skargę pauliańską
online, ,
12:45

Przerwa

online, ,
13:00

Przedmiot zaskarżenia (czynności fraudacyjne)

 • Piotr Turski, Adwokat, Doradca podatkowy, makler, Filipiak Babicz Legal
 • czynności czysto rozporządzające (polegające na przeniesieniu własności przedmiotu korzyści) oraz czynności rozporządzające innego typu
 • zaskarżalność czynności procesowych
 • łańcuch czynności
online, ,
14:30

Przerwa

online, ,
14:45

Wpływ ogłoszenia upadłości /restrukturyzacji dłużnika lub osoby trzeciej na sposób dochodzenia roszczeń z tytułu bezskuteczności czynności prawnych

 • dr Patryk Filipiak, Adwokat, Doradca Restrukturyzacyjny, Starszy Partner, Filipiak Babicz Legal
 • dochodzenie roszczenia pauliańskiego w sytuacji głoszenia upadłości / restrukturyzacji dłużnika lub osoby trzeciej
 • bezskuteczność czynności z mocy prawa – wybrane zagadnienie sporne w zakresie przesłanek materialnych
 • tryb ustalania bezskuteczności czynności z mocy prawa, w tym sytuacji nietypowe


online, ,
16:00

Sesja pytań i odpowiedzi

online, ,
16:15

Zakończenie warsztatów

online, ,

Prelegenci

 • Ewa Błaszczyk

  Ewa Błaszczyk

  Radca Prawny Filipiak Babicz Legal
 • Patryk Filipiak

  dr Patryk Filipiak

  Adwokat, Doradca Restrukturyzacyjny, Starszy Partner Filipiak Babicz Legal
 • Rafał Kowalczyk

  Rafał Kowalczyk

  Adwokat Filipiak Babicz Legal
 • Piotr Turski

  Piotr Turski

  Adwokat, Doradca podatkowy, makler Filipiak Babicz Legal

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej..

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż..

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników..

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Miejsce

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Magdalena Sokulska
Magdalena Sokulska

Project Manager

Współpraca

Mateusz Stempak
Mateusz Stempak

Marketing Manager

Szczegółowa lokalizacja wkrótce


online

695 zł netto do 22 stycznia

Zarejestruj się

Partner Merytoryczny