Ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm

Tytuł Gazeli Biznesu to znak rozpoznawczy dobrze zarządzanych, uczciwych i cieszących się dobrą kondycją finansową firm. Jego czytelne i niezmienne od lat kryteria sprawiają, że jest on wiarygodny – udział w nim jest bezpłatny, a o jego przyznaniu nie decyduje żadne jury, lecz wyniki finansowe przedsiębiorstwa z trzech ostatnich lat.

[czytaj dalej...] ZGŁOŚ FIRMĘ

Ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm

Tytuł Gazeli Biznesu to znak rozpoznawczy dobrze zarządzanych, uczciwych i cieszących się dobrą kondycją finansową firm. Jego czytelne i niezmienne od lat kryteria sprawiają, że jest on wiarygodny – udział w nim jest bezpłatny, a o jego przyznaniu nie decyduje żadne jury, lecz wyniki finansowe przedsiębiorstwa z trzech ostatnich lat.

[czytaj dalej...] ZGŁOŚ FIRMĘ
BANNER

Kryteria 21. edycji Rankingu GAZELE BIZNESU 2020

 

W każdej edycji rankingu badamy wyniki firmy za pełne trzy poprzedzające lata. W bieżącej edycji weryfikowane były wyniki osiągnięte w okresie 2017, 2018 i 2019.

O tytuł Gazeli Biznesu 2020 może ubiegać się firma, która spełnia wszystkie poniższe kryteria:
•    rozpoczęła działalność przed rokiem 2017 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś
•    w roku bazowym 2017 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy  3 a 200 mln złotych
•    w latach 2017-2019 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży
•    w latach 2017-2019 ani razu nie odnotowała straty
•    umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej z trzech badanych lat (składając sprawozdania finansowe do sądów, przekazując dane do Coface albo udostępniając je poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego).

Tylko wypełnienie formularza zgłoszeniowego daje gwarancję, że kandydatura firmy będzie rozpatrywana.

O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech badanych lat (2019 vs. 2017).

W rankingu nie mogą się znaleźć firmy, które w badanym okresie miały chociaż raz ujemną wartość kapitału własnego.

W rankingu nie mogą brać udziału firmy oferujące usługi finansowe i powiązane z nimi, takie jak: banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy faktoringowe, firmy leasingowe i firmy windykacyjne.  W rankingu nie uwzględniamy wyników grup kapitałowych.

Termin przyjmowania zgłoszeń - do końca września 2020 r.
 
Udział w rankingu jest bezpłatny.

 

Organizator

Puls Biznesu

Autor rankingu

COFACE