Ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm

Tytuł Gazeli Biznesu to znak rozpoznawczy dobrze zarządzanych, uczciwych i cieszących się dobrą kondycją finansową firm. Jego czytelne i niezmienne od lat kryteria sprawiają, że jest on wiarygodny – udział w nim jest bezpłatny, a o jego przyznaniu nie decyduje żadne jury, lecz wyniki finansowe przedsiębiorstwa z trzech ostatnich lat.

[czytaj dalej...]

Ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm

Tytuł Gazeli Biznesu to znak rozpoznawczy dobrze zarządzanych, uczciwych i cieszących się dobrą kondycją finansową firm. Jego czytelne i niezmienne od lat kryteria sprawiają, że jest on wiarygodny – udział w nim jest bezpłatny, a o jego przyznaniu nie decyduje żadne jury, lecz wyniki finansowe przedsiębiorstwa z trzech ostatnich lat.

[czytaj dalej...]

Kryteria Rankingu

 

W każdej edycji rankingu badamy wyniki firmy za pełne trzy poprzedzające lata. W bieżącej edycji weryfikowane były wyniki osiągnięte w okresie 2014, 2015 i 2016.

O tytuł Gazeli Biznesu 2017 mogła ubiegać się firma, która spełnia wszystkie poniższe kryteria:
•    rozpoczęła działalność przed rokiem 2014 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś
•    w roku bazowym 2014 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy  3 a 200 mln złotych
•    w latach 2014-2016 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży
•    w latach 2014-2016 ani razu nie odnotowała straty
•    umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej z trzech badanych lat (składając sprawozdania finansowe do sądów albo przekazując dane do Coface albo udostępniając je poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego).

O miejscu firmy na liście rankingowej decydował wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech badanych lat (2016 vs. 2014).

W rankingu nie mogą brać udziału firmy oferujące usługi finansowe i powiązane z nimi, takie jak: banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy faktoringowe, firmy leasingowe i firmy windykacyjne.  W rankingu nie uwzględniamy wyników grup kapitałowych. W rankingu nie mogą się znaleźć firmy, które w badanym okresie miały chociaż raz ujemną wartość kapitału własnego.
 
Tylko wypełnienie formularza zgłoszeniowego dawało gwarancję, że kandydatura firmy była rozpatrywana.
 
Udział w rankingu jest bezpłatny.

 

Organizator

Puls Biznesu

Autor rankingu

COFACE

Partner strategiczny

Polski Fundusz Rozwoju

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner
regionalny

Partner
regionalny