Ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm

Tytuł Gazeli Biznesu to znak rozpoznawczy dobrze zarządzanych, uczciwych i cieszących się dobrą kondycją finansową firm. Jego czytelne i niezmienne od lat kryteria sprawiają, że jest on wiarygodny – udział w nim jest bezpłatny, a o jego przyznaniu nie decyduje żadne jury, lecz wyniki finansowe przedsiębiorstwa z trzech ostatnich lat.

[czytaj dalej...]

Ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm

Tytuł Gazeli Biznesu to znak rozpoznawczy dobrze zarządzanych, uczciwych i cieszących się dobrą kondycją finansową firm. Jego czytelne i niezmienne od lat kryteria sprawiają, że jest on wiarygodny – udział w nim jest bezpłatny, a o jego przyznaniu nie decyduje żadne jury, lecz wyniki finansowe przedsiębiorstwa z trzech ostatnich lat.

[czytaj dalej...]

Kryteria Rankingu

 

W każdej edycji rankingu badamy wyniki firmy za pełne trzy poprzedzające lata. W bieżącej edycji weryfikowane będą wyniki osiągnięte w okresie 2014, 2015 i 2016.

O tytuł Gazeli Biznesu 2017 może ubiegać się firma, która spełnia wszystkie poniższe kryteria:
•    rozpoczęła działalność przed rokiem 2014 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś
•    w roku bazowym 2014 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy  3 a 200 mln złotych
•    w latach 2014-2016 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży
•    w latach 2014-2016 ani razu nie odnotowała straty
•    umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej z trzech badanych lat (składając sprawozdania finansowe do sądów albo przekazując dane do Coface albo udostępniając je poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego).

O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech badanych lat (2016 vs. 2014).

W rankingu nie mogą brać udziału firmy oferujące usługi finansowe i powiązane z nimi, takie jak: banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy faktoringowe, firmy leasingowe i firmy windykacyjne.  W rankingu nie uwzględniamy wyników grup kapitałowych. W rankingu nie mogą się znaleźć firmy, które w badanym okresie miały chociaż raz ujemną wartość kapitału własnego.
 
Tylko wypełnienie formularza zgłoszeniowego daje gwarancję, że kandydatura Państwa firmy będzie rozpatrywana.
 
Udział w rankingu jest bezpłatny.

W celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego do XVIII edycji rankingu Gazele Biznesu prosimy o przygotowanie następujących danych:
•    adres siedziby firmy
•    dane kontaktowe (email, fax, telefon)
•    adres firmy wskazany w dokumentach rejestrowych
•    NIP
•    KRS
•    numer PKD 2007
następujących danych za lata 2014, 2015, 2016
•    przychody ze sprzedaży i zrównoważone z nimi (pierwsza pozycja w rachunku zysków i strat)
•    zysk brutto
•    zysk netto
•    kapitał własny
•    liczba zatrudnionych
oraz w formie elektronicznej (skan, pliki pdf) następujących dokumentów
•    bilans firmy za rok 2014
•    bilans firmy za rok 2015
•    bilans firmy za rok 2016
•    rachunek wyników 2014
•    rachunek wyników 2015
•    rachunek wyników 2016

Firmy, które nie sporządzają bilansów prosimy o załączenie deklaracji PIT lub CIT.
 
Zgłoszenia do XVIII edycji Gazel Biznesu są zbierane TYLKO poprzez formularz elektroniczny do 6 października 2017 r.

Organizator

Puls Biznesu

Autor rankingu

COFACE