O rankingu i plebiscycie

Ranking 100 Kobiet Biznesu to projekt dziennika „Puls Biznesu”, który powstał w 2011 roku, aby promować przedsiębiorczość kobiet polskiego świata biznesu.

„Puls Biznesu” dostrzega i docenia rosnącą rolę kobiet w zarządzaniu przedsiębiorstwami w Polsce. Najbardziej przedsiębiorcze z nich stworzyły ranking „100 Kobiet Biznesu 2018”. Został on opublikowany 14 grudnia w formie ekskluzywnego dodatku do dziennika „Puls Biznesu”. Rankingowi, jak co roku, towarzyszył plebiscyt czytelników. Spośród zgłoszeń redakcja wytypowała 10 pań, a internauci wskazali tę, która otrzymała tytuł "Kobiety Biznesu 2018 roku".
 
W ósmej edycji rankingu mogły brać udział panie, które co najmniej od 2016 r. pełnią funkcję prezesów lub są właścicielkami 100 proc. udziałów firmy. O miejscu zadecydowała kondycja finansowa zarządzanych przez nie przedsiębiorstw.

Natomiast do plebiscytu można było nominować panie bez względu na pełnione przez nie funkcje, wielkość firmy czy obroty – tu nie liczą się kryteria finansowe, lecz osiągnięcia, oryginalność, innowacyjność.

Projekt zakończyła uroczysta gala finałowa, podczas której wręczone zostały wyróżnienia laureatkom tegorocznego rankingu.
 
Poznaj laueatki plebiscytu i rankingu "100 Kobiet Biznesu 2018"
 
 

Podstawowym celem rankingu „100 Kobiet Biznesu” jest wymiana doświadczeń i wsparcie dla wszystkich pań, które chcą spełniać się zawodowo i prywatnie, zdobywać wiedzę i dzielić się nią. Mamy nadzieję, że lektura sylwetek oraz ścieżek kariery najbardziej liczących się kobiet w polskim biznesie zainspiruje je, doda im skrzydeł i pozwoli uwierzyć we własne możliwości.
 
 
 
Laureatki rankingu i plebiscytu o inicjatywie "Pulsu Biznesu":
 
 

Inicjatywa taka jak ranking czy plebiscyt 100 kobiet biznesu kładzie akcent na obecność i rolę kobiet w tworzeniu i rozwijaniu polskiej gospodarki. To bardzo ważne, gdyż historycznie udział ten był znikomy i ignorowany. Uzmysłowienie sobie wpływu i rosnącego zaangażowania w te procesy po stronie kobiet dla wielu osób jest zaskoczeniem. Co ważne konkurs ten pozwala na akcentowanie tej roli nie każąc kobietom wyrzekać się specyficznej roli w społeczeństwie, w ramach której łączy zadania skutecznej liderki, naukowca, matki, żony i organizatora domowego ogniska, jednocześnie realizując swe pasje. To właśnie najbardziej mi się podobało w tegorocznej edycji: z dumą mogłam mówić o moich priorytetach, którymi są rodzina i samorealizacja, jednocześnie akcentując świetne wyniki biznesowe, działalność charytatywną oraz fascynację kulturą Azji przejawiającą się w nauce języka japońskiego. Co istotne w tegorocznej edycji konkursu zaistniały wyraźnie po raz pierwszy firmy zajmujące się ochroną środowiska – to ważne, że organizatorzy postawili nie tylko na indywidualności menadżerskie ale także na idee. Konieczność ochrony środowiska w kontekście rosnącej liczby nowotworów, alergii i pogarszającego się zdrowia środowiskowego jest bardzo istotna, szczególnie, że w obszarze tym rola kobiet będzie nieoceniona. Wniosek z tego jest jeden: zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn są osoby wyjątkowe i wyjątkowo przeciętne – pora by odżegnując się od stereotypów mówić o osobach, których życie i rola pełniona w społeczeństwie są pozytywne i znaczące bez względu na płeć. Moim marzeniem jest by powstał konkurs w którym staną do rywalizacji zarówno kobiety i mężczyźni na równych zasadach. Szczerze wierzę, że jest wiele kobiet, które osiągną wysokie lokaty w takim konkursie, czego wszystkim businesswoman serdecznie życzę, gratulując tegorocznych wyników.

Katarzyna Michniewska, prezes Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań
Kobieta Biznesu 2017 według czytelników "Pulsu Biznesu" i Bankier.pl

 
Wielkie uznanie dla "Pulsu Biznesu", najważniejszego źródła informacji dla świata biznesu w Polsce, za już VI edycję konkursu 100 Kobiet Biznesu. Ta inicjatywa potwierdza, iż dostrzega on niezwykle ważne problemy współczesnego biznesu albowiem świat przeżywa największy w historii kryzys przywództwa polegający nie tylko na braku wystarczającej liczby liderów, ale przede wszystkim na braku kompetencji do zarządzania w zmieniającym się dynamicznie otoczeniu. biznesowym. Remedium na powyższy problem to przyspieszenie procesów dywersyfikacji na wysokich szczeblach zarządzania. Współczesny świat, zarówno biznesu jak i polityki, zgłasza pilne zapotrzebowanie na przywództwo kobiece. To wynik badań przeprowadzonych na próbie 60 tysięcy respondentów, którzy zdefiniowali oczekiwane cechy przywódców, które w większości okazały się być cechami przypisywanymi kobietom.

100 nagrodzonych przez Puls Biznesu kobiet całkowicie ten wynik potwierdza. Laureatki to odważne w decyzjach, ale wrażliwe na potrzeby coraz bardziej złożonych grup pracowników i klientów managerki. Promowanie takich postaw jest zachętą dla tysięcy kobiet po podejmowania podobnych wyzwań. Szczególnie, że ciągle zbyt mało jest wzorców managerek, które osiągnęły sukces. Malejący udział kobiet w radach nadzorczych i zarządach spółek skarbu państwa, jednoznacznie potwierdza, że promocja kobiet-liderek jest niewystarczająca. 

Dla mnie, już dosyć świadomej swoich osiągnięć managerki, to kolejna okazja do wsparcia młodszych koleżanek i satysfakcja, że jest ważna, niezależna organizacja, która moje / nasze kobiece osiągnięcia docenia i promuje. Dlatego dziękując Pulsowi Biznesu za tę wspaniałą inicjatywę jednocześnie apeluję, aby kontynuował konkurs, a nawet podjął dodatkowe działania na tym polu.

Krystyna Boczkowska, prezes Robert Bosch
Laureatka rankingu „100 Kobiet Biznesu 2016


Kobiety kształtują rynek w równym stopniu co mężczyźni. Wymaga to ciężkiej pracy, ale efekty motywują do dalszego działania. Już od ponad 30 lat jestem aktywna biznesowo na rynku nieruchomości za granicą, jak i w Polsce. Cieszy mnie to, iż firma którą od początku kieruję, nieustannie się rozwija, a klienci darzą nas dużym zaufaniem. Znalezienie się w tak zaszczytnym gronie laureatek rankingu „100 Kobiet Biznesu” to prawdziwa przyjemność. W perspektywie całego zestawienia dobrze widać jak silna jest obecność kobiet w biznesie, a uwagę zwraca przede wszystkim różnorodność branż, w których odnosimy sukcesy. Zachęcam serdecznie Panie kierujące firmami do wzięcia udziału w tym rzetelnym i obiektywnym konkursie. Warto pokazać, że jesteśmy przedsiębiorcze.

Monika Dębska – Pastakia, Partner i Prezes Knight Frank Sp. z o.o.
Laureatka rankingu „100 Kobiet Biznesu 2016”