Zgłoś kandydatkę

Nabór zgłoszeń został zakończony - bardzo dziękujemy za wszystkie rejestracje.
Laureatki rankingu i plebiscytu poznamy podczas uroczystej gali w grudniu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Joanna Czyczuk-Oziębło, j.czyczuk@pb.pl, 22 333 98 25