Zgłoś kandydatkę

Serdecznie zapraszamy do zgłoszenia kandydatki do rankingu i plebiscytu!

Zanim przystąpią Państwo do wypełnienia formularza zgłoszeniowego do rankingu prosimy o przygotowanie niezbędnych do załączenia dokumentów (rachunek zysków i strat oraz bilans za lata 2019 i 2020). W rankingu nie uwzględniamy wyników grup kapitałowych.

Przy zgłoszeniu kandydatki do plebiscytu należy wskazać kategorię, w której dokonują Państwo zgłoszenia i uzasadnić, dlaczego kandydatka zasługuje na wyróżnienie. Kandydatką może być osoba zajmująca dowolne stanowisko w firmie lub organizacji. Spośród nadesłanych zgłoszeń oraz własnych wskazań redakcja wybierze panie, które zostaną nominowane do tytułu. Wyboru laureatek dokonają w listopadzie internauci.

Kandydatkę można zgłosić jednocześnie do rankingu i do plebiscytu.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do  30 września 2021 r.