Zgłoś kandydatkę

Zanim przystąpią Państwo do wypełnienia formularza zgłoszeniowego do rankingu prosimy o przygotowanie niezbędnych do załączenia dokumentów (rachunek zysków i strat lub sprawozdanie finansowe 2015 i 2016). W rankingu nie mogą brać udziału firmy oferujące usługi finansowe i powiązane z nimi, w szczególności banki, firmy ubezpieczeniowe i firmy faktoringowe. W rankingu nie uwzględniamy wyników grup kapitałowych. Zgłoszone kandydatki muszą zajmować stanowisko prezes lub być właścicielką 100% udziałów w firmie.

W tym roku przyjmujemy zgłoszenia także do plebiscytu czytelników. W głoszeniu należy napisać, dlaczego, zdaniem zgłaszającego, kandydatka zasługuje na wyróżnienie. Kandydatką może być osoba zajmująca dowolne stanowisko w firmie lub organizacji (także non profit), przedstawicielka świata biznesu, nauki, polityki. Spośród nadesłanych zgłoszeń redakcja wybierze panie, które trafią do dziesiątki. Wyboru laureatek dokonają internauci.

Kandydatkę można zgłosić jednocześnie do rankingu i do plebiscytu.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 1 października 2017 r.